Alternativa utrymmen behövs i rask takt

Vi är mycket tacksamma över fullmäktiges beslut!