Alternativa utrymmen behövs i rask takt

Vi är mycket tacksamma över fullmäktiges beslut!

Fullmäktige fattade under sitt möte den 11 december beslutet att det skall ordnas alternativa utrymmen på grund av problem med inomhusluften i skolbyggnaden vid Lärdomsvägen i Söderkulla. Vi är mycket tacksamma över fullmäktiges beslut! Det gläder oss att kommunen redan varit i kontakt med Söderkulla skola gällande förverkligandet. Nu hoppas vi på att utrymningen sker i rask takt. Personalen och styrelsen för Hem och skola vid Söderkulla skola samarbetar gärna med kommunen för att hitta praktiska lösningar.

Ulla Sederlöf ordförande Hanna Hörhammer vice ordförande Hem och skola vid Söderkulla skola