Alltid ett steg före

100 ÅR. Thor Gustaf Wiksten är lika gammal som det självständiga Finland. I förgrunden bilder på hustrun Ansa, som gick bort för många år sedan. Bild: Kristoffer Åberg

Jämngammal med det självständiga Finland har Thor Gustaf Wiksten fått uppleva ett sekel av mångsidig utveckling. Han har själv stått i bräschen för nytänkande inom näringslivet, samtidigt som han trotsat döden i olika former. Inför sin 100-årsdag undrar han hur det ens är möjligt att livet blivit så här långt.

Det är bara några månader sedan Thor Gustaf tvingades lämna sitt kära hus i Östermalm i Borgå. Hälsan gav vika och det var inte längre riktigt tryggt att bo ensam. I september flyttade han in i Brandbackens servicehus, som redan känns som ett hem.

– Jag har det väldigt bra här, säger han då ÖN-teamet hälsar på i den trivsamma lägenheten.

Svår början

Yngsta sonen Thor "Kusti" Wiksten finns också på plats för att hjälpa sin far navigera i historiens djupa hav. Så mycket har hänt under de hundra åren att det kan vara svårt att minnas allt. Med hjälp av ett tjockt fotoalbum tecknar far och son småningom upp ett händelseförlopp som beskriver inte bara den snart hundraåriga ingenjörens intressanta livsbana, utan också hela nationens väg framåt. Allting hör ihop.

– Här står vi, småler Wiksten senior och pekar på ett fotografi, där hans mor, far och alla åtta barn finns med.

Han förklarar att han de fem första åren av sitt liv fick bäras av sina föräldrar.

– Jag var väldigt sjuk och svag, ansträngde jag mig det minsta fick jag blodstörtning från näsan. Om jag skulle klara mig visste ingen.

Han blev ändå starkare med åren, gick i skola och tog studenten vid Borgå lyceum. Rätt snart utbröt kriget och han var bland annat chef för luftförsvaret i Kotka.

– En gång då jag befann mig på permission totalförstördes hela kanonstationen av ryska bombningar och hela manskapet dog.

Att just han överlevde kändes som ett under, men förlusten av kamraterna svider fortfarande.

Under kriget träffade han sin blivande hustru Ansa och 1944 föddes det första av parets fyra barn. Familjen slog sig ned i Vasa. Thor Gustaf utbildade sig till ingenjör i rasande fart och insjuknade också i tyfus. Han såg igen döden i vitögat men klarade sig.

Glasullen

Från Vasa flyttade familjen till Karhula.

– Pappa specialiserade sig på plasttillverkning, vilket var en ny grej i Finland, förklarar sonen Kusti, medan han bläddrar vidare i fotoalbumet.

Varpå Thor Gustaf inflikar att glasullen är den sak som han personligen är mest stolt över.

– Det var jag som utvecklade produktionen i vårt land efter att ha bekantat mig med tillverkningen i övriga Norden.

Kusti påpekar att detta också hade vissa konsekvenser för faderns hälsa, även om sådana problem ju inte noterades på den tiden.

Thor Gustaf Wiksten har under hela sin yrkeskarriär varit steget före andra och samma kan sägas då det gäller hans käraste hobby. Då det begav sig var han landets främsta radioamatör och känd även internationellt. Han byggde en radiomast intill bostaden i Karhula efter att ha skaffat material från utlandet och deltog i otaliga tävlingar med lysande framgångar. Musiken har varit en annan kär fritidssysselsättning.

År 1963 flyttade familjen till Borgå. Han anställdes vid Neste och tjänstgjorde bland annat som säkerhetschef.

Denna pionjär fyller 100 den 19 december, men sekeldagen firas lördagen den 16 december på Brandbacken tillsammans med släkt och vänner.

– Vi tar tillfället i akt och ordnar samtidigt en liten släktträff, förklarar Kusti Wiksten, som för övrigt är mannen bakom den populära Facebooksidan Porvoolaiset.

Av jubilarens många syskon lever i dag bara en syster. Hon är hela 104 år gammal.

Ingenjör och nytänkare.

Jobbat inom bland annat plastindustrin, introducerade glasullen i Finland.

Var som ung Finlands främsta radioamatör.

Fyller 100 år den 19 december.

Har fyra barn.

Mer läsning