Alltför många öppna frågor om ny hjälpmedelscentral

PLATS FÖR CENTRAL. Radhusen till vänster kan rivas och ge plats för en ny stor hjälpmedelscentral. Bild: Kristoffer Åberg

Ny gemensam hjälpmedelscentral för hela Östnyland, det är förslaget i ny utredning. I Borgå är man ändå inte nöjd med planerna. Social- och hälsovårdsnämndens ordförande säger att situationen är alldeles för oklar och att alltför många viktiga frågor ännu är öppna.

En gemensam hjälpmedelscentral för hela Östnyland, för alla kommuner och för Borgå sjukhus, har planerats åtminstone sedan 2005. Nu finns det ett nytt förslag och en ny tidtabell. Hjälpmedelscentralen...