Alltför dyrt hemvårdsstöd

ALLTFÖR DYRT. Dystra utsikter för ett kommuntillägg till hemvårdsstödet i Borgå.Bild: Kristoffer Åberg

Ett kommuntillägg på 300 euro i månaden till hemvårdsstödet i Borgå ger en årlig prislapp på nästan en och en halv miljoner euro.