Alltför dyrt hemvårdsstöd

ALLTFÖR DYRT. Dystra utsikter för ett kommuntillägg till hemvårdsstödet i Borgå.Bild: Kristoffer Åberg

Ett kommuntillägg på 300 euro i månaden till hemvårdsstödet i Borgå ger en årlig prislapp på nästan en och en halv miljoner euro.

Förslaget till bildningsnämnden är att Borgå inte inför ett kommuntillägg på hemvårdsstödet.

Anna Granfelt har undertecknat ett invånarinitiativ om kommuntillägg och Silja Metsola, Saml, har lämnat in en fullmäktigemotion om att man borde göra en utredning om kostnadseffekterna av ett kommuntillägg.

En sådan utredning har gjorts bland Borgåfamiljer med barn under tre år. Enkäten visar att familjerna är beredda att överväga fortsatt hemvård om tillägget är minst 200 till 300 euro i månaden.

Familjerna vill inte ge avkall på dagens öppna tjänster inom småbarnspedagogiken. De öppna tjänsterna plus det lagstadgade hemvårdsstödet kostar nu Borgå stad sammanlagt 3 miljoner euro i året. Ett kommuntillägg skulle öka på summan till 4,4 miljoner euro per år.