Allt mer öppen vård inom psykvården

ETT GAMMALT HUS. Om ett och ett halvt år kan överläkare Markku Paavola och de psykiatriska avdelningarna flytta över till Borgå sjukhus huvudbyggnad.Bild: Kristoffer Åberg

De östnyländska psykiatriska vårdplatserna skärs ner i antal men den psykiatriska jourverksamheten fungerar också i fortsättningen dygnet runt, alla dagar i veckan, vid sjukhuset i Borgå.