Allt fler vill ut från Sockengården

MYCKET HAR GJORTS. Ville-Veikko Lallukka säger att kommunen fortfarande jobbar med inomhusproblemen i Sockengården. Nu skall bland annat mineralullskivor i taket bytas ut. Bild: Kristoffer Åberg

Totalt 13 anställda har redan flyttats från Sockengården till en ny paviljong intill. Problemen med inomhusluften fortsätter ändå i kommunhuset, därifrån allt fler vill fly. Fastighetsansvariga Ville-Veikko Lallukka misstänker att kön till ytterdörren växer trots att mätningar visar att kommunens insatser gett önskat resultat.

Det var i fjol paviljongen Artturi uppfördes för att en del av de kommunanställda som arbetat i Sockengården inte längre kunde göra det på grund av medicinska skäl. Det nya huset har två våningar och överst sitter nu de extra känsliga. De klarar inte av att vistas tillsammans med människor som kommer från Sockengården.

Lallukka förklarar att det finns rum för 20 personer i Artturi.

– De första flyttade in i slutet av 2016, i februari i år kom några till. Nu är bottenvåningen full, förklarar han.

Krångligt pussel

Det finns i princip 7 lediga arbetsbord i övre våningen och i Sockengården finns alltså fortfarande människor som lider av inomhusluften och vill bort. Dessa personer kan ändå inte flyttas till Artturi eftersom de extra känsliga inte klarar av ett dylikt arrangemang.

– Exakt hur vi ska gå till väga vet jag ännu inte men problemet måste snart lösas, sannolikt före sommaren.

Problemen med inomhusluften i Sockengården aktualiserades för några år sedan. Anställda blev sjuka och en utomstående konsult granskade situationen i huset i maj 2014. Det framgick att nedre botten var genomvåt, samma gällde isoleringen och bland annat strålsvamp påträffades.

Kommunen skred till olika saneringsåtgärder, som pågått sedan dess. De årliga insatserna har haft en prislapp på över 100 000 euro.

Årliga satsningar

Ville-Veikko Lallukka, som själv jobbat i Sibbo i cirka 3 år och som inte var med då processen startades, konstaterar att mycket vid det här laget gjorts för att få bukt med problemen.

– Kommunen har nog tagit saken på allvar. För tillfället jobbar vi med arkivet i bottenvåningen och vi ska också byta ut mineralullskivor i andra delar av huset till skivor av annat material samt uppdatera ventilationsmaskinerna så att luftmängden bättre räcker till.

Han påpekar att Sockengården i dag enligt de mätningar som gjorts inte har skadlig inomhusluft.

– Att människor fortfarande drabbas har säkert att göra med att de utsatts i ett tidigare skede och därför är så känsliga att så kallade normala lokaler inte längre är nog.

Han tror inte att den nya tillfälliga paviljongen förblir tillfällig. Tvärtom befarar han att ytterligare nyanskaffningar i något skede behövs.

Nytt kommunhus?

I dag arbetar ungefär 100 personer i Sockengården, vars äldsta del är från 1950-talet. Den nyare delen är hälften yngre. Problemen med inomhusluften har till stor del gällt den nyare delen.

På frågan om en helt ny kommungård diskuterats svarar Lallukka att någon säkert tycker att ett nybygge är nödvändigt.

– Att i detta skede, då Sibbo måste se till att skolor och daghem är friska, satsa miljontals euro på en ny kommungård är nog en ganska orealistisk tanke, i synnerhet som inomhusluften i Sockengården enligt mätningarna blivit väldigt mycket bättre, säger han.

Anställda som drabbats av inomhusluftproblemen vill inte uttala sig i offentligheten men enligt vad ÖN erfar finns det ett missnöje också bland dem som redan flyttats till den nya paviljongen. Bland annat det faktum att husets konferensrum också används av personer som arbetar i Sockengården kritiseras. Det har lett till att alla som nu jobbar i Artturi inte kan gå in i rummet.

Å andra sidan påstår andra källor att problemen inte är så stora som somliga påstår och att orsakerna till flykten från Sockengården också har andra orsaker än dålig inomhusluft.

Inga kommentarer

Huvudföretroendeman Maija Wiik vill inte heller uttala sig om detaljer, men hon vet att bekymmer förekommer.

– Jag är ändå inte orolig över läget, det är nog under kontroll, säger hon och tillägger att ingen tagit kontakt med henne.

Inte heller Patrik Lindahl som är arbetarskyddsfullmäktig vill kommentera saken.

– Så mycket kan jag säga att kommunen jobbar med frågan och skäl till panik finns inte.

Kommundirektör Mikael Grannas medger att det handlar om ett svårt problem även om kommunen med olika slags åtgärder lyckats göra inomhusluften i Sockengården mycket bättre.

– Allting borde vara i skick nu.

Han säger att Sibbo absolut strävar efter ett bra resultat för alla.

– Jag sitter ju själv i Sockengården och känner till problemen. Vissa rum hade dåliga värden för ett par år sedan och en del anställda har reagerat. Ett tiotal personer har nu intyg på hälsoproblem som är relaterade till dålig inomhusluft.

Enligt kommundirektören finns inga andra möjligheter än att göra det bästa möjliga av situationen. Han framhåller exempelvis att möten kan hållas via skype, men måste inte alltid sitta vid samma bord.

– Vi har dessutom mötesrum på många håll och kan röra på oss. Arbetssätten går också annars att förnya.

Skolorna först

Grannas anser att Sibbo måste sätta skolorna i skick innan man börjar planera nya lokaler för vuxna.

– Färska mätningar visar dessutom att Sockengården i dag har bättre inomhusluft än många andra fastigheter.

Äldsta delen är byggd på 1950-talet.

Cirka 100 anställda jobbar i huset.

För några år sedan uppstod problem med inomhusluften.

Kommunen har jobbat med saken sedan dess.

En tillfällig paviljong har byggts för dem som inte klarar av att vistas i Sockengården.

Nya arbetssätt införs.

Mer läsning