Allt fler frivilliga brandkårer lägger av

Enligt Räddningsbranschens Centralorganisation (SPEK) har 37 frivilliga brandkårer avvecklat sin verksamhet de senaste tio åren. Utvecklingen har drabbat i synnerhet Östra Nyland särskilt hårt. Bild: SPT/Carl-Anton Storbacka

Sammanlagt 37 frivilliga brandkårer har avvecklat sin verksamhet det senaste årtiondet. Hela 12 av dem har sitt säte i östra Nyland. Det uppger Räddningsbranschens Centralorganisation (SPEK) till SPT.

Enligt SPEK har det totala antalet frivilliga brandkårer minskat från 732 brandkårer 2009 till sammanlagt 695 FBK-föreningar tio år senare. I östra Nyland har förändringen varit dramatisk. Hela 12 brandkårer har slängt in handduken under samma tidsperiod.

– Det är ett tecken på avfolkningen i glesbygden. De aktiva medlemmarna blir allt äldre och ungdomarna flyttar in till städerna samtidigt som intresset för FBK-föreningarna falnar, säger kårchef Hans-Peter Lindgren vid Nickby kyrkobys FBK-förening.

Bland de FBK-föreningar som har avvecklat sin verksamhet finns de anrika brandkårerna i till exempel Hindsby, Norra Paipis, Sarvlax och Pernå.

– I dag finns det sammanlagt 24 brandkårer i Östra Nyland som har egna avtal med räddningsverket, säger Lindgren som också är ordförande för Östra Nylands Brand- och Räddningsförbund.

Allt fler utryckningar

Sommarens torka förorsakade en lång rad skogsbränder på olika håll i Finland. Det här påverkade också de frivilliga brandkårernas arbetsbörda.

– Antalet utryckningar ökar stadigt hela tiden. Här i Nickby hade vi tidigare omkring 35 utryckningar per år. I fjol hade vi 70 utryckningar och nu i september är vi redan uppe i 40 uppdrag, säger Lindgren.

En del FBK-föreningar brottas i en helt egen serie. Till exempel Borgå FBK har haft upp till 200 utryckningar per år. En del föreningar professionaliserar sin verksamhet och lyckas sluta avtal med räddningsverket medan de resurssvaga föreningarna slås ut och inte kan hävda sig i konkurrensen.

Räddningsverket behöver FBK-föreningarna

Enligt räddningsverkets regelverk måste avtalsbrandkårerna förbinda sig att rycka ut inom 5-20 minuter då en eldsvåda slår till. Ersättningsnivåerna är graderade enligt utryckningsstyrkan, antalet uppdrag och de tidsramar som den enskilda FBK-föreningen går med på.

– Finland skulle inte klara sig utan de frivilliga brandkårerna. Mer än hälften av alla utryckningar sköts av FBK-avtalsbrandkårer som kompletterar de ordinarie brandkårernas verksamhet, säger Lindgren.

Enligt Lindgren är det framför allt glest bebyggda områden som är beroende av de frivilliga brandkårerna då de ordinarie brandkårerna sköter jobbet i tätorter och städer.

– Ifall fler FBK-föreningar avvecklar sin verksamhet så måste de kvarstående avtalsbrandkårerna ta hand om allt fler uppdrag samtidigt som utryckningssträckorna blir längre, säger Hans-Peter Lindgren.

Mer läsning