Allt fler församlingar säger upp prenumerationen

Nicklas Storbjörk, Kyrkpressens redaktionschef och tf ansvariga redaktör, säger att stämningen på redaktionen är bra och läsarresponsen positiv. På våren sades den tidigare chefredaktören upp på grund av konflikter inom organisationen. Bild: Erik Sandström/SPT

Styrelseordförande Hans Boije säger att det är enklare för krympande församlingar att skära i prenumerationsavgifter än att se över sin ekonomiska struktur. Han är själv kyrkoherde i en församling som inte beställer Kyrkpressen till sina medlemmar.

Finlands största svenskspråkiga tidning Kyrkpressen har genomgått flera förändringar på kort tid. Sedan årsskiftet 2019 utkommer tidningen endast varannan vecka på grund höjda postavgifter och på våren sades chefredaktören May Wikström upp på grund av konflikter på redaktionen. Kyrkpressen har också lanserat lokala sidor för en del församlingar.

Förra året slutade Vasa församling prenumerera på Kyrkpressen och i höstas bestämde Agricola svenska församling i Lovisanejden att avsluta prenumerationen. Stina Lindgård, kyrkoherde och ordförande i församlingsrådet, säger att det inte finns något missnöje med tidningen.

Vi rekommenderar att våra medlemmar prenumererar på Kyrkpressen och kommer att skicka ut brev med instruktioner.

– Jag tycker själv att det är en väldigt bra tidning. Vi rekommenderar att våra medlemmar prenumererar på Kyrkpressen och kommer att skicka ut brev med instruktioner, säger Lindgård.

Hon säger att det var ett svårt beslut, men att församlingen inte har råd att sätta 52 000 euro om året på tidningen.

– Det är inga stora summor per hushåll, men med 3 000 hushåll blir det mycket för församlingen.

Förra året fattade också Vasa svenska församling beslutet att sluta prenumerera på Kyrkpressen. Majoriteten av församlingarna prenumererar ändå fortfarande på tidningen åt alla sina medlemmar.

Ordförandes församling krymper

Förlaget Fontana Media ger ut Kyrkpressen och Hans Boije är bolagets styrelseordförande. Boije är samtidigt kyrkoherde i Vörå församling som inte heller beställer Kyrkpressen. Beslutet fattades innan Boije blev kyrkoherde.

– Vörå församling tappar 100 medlemmar per år främst på grund av nettoutflyttningen, men också för att det föds färre än det dör, säger Boije.

Allt färre medlemmar lägger tryck på församlingens ekonomi och då kan Kyrkpressen ses som en enkel utgift att skära i.

– På sikt måste en krympande församling se över hela sin struktur, men det är betydligt tyngre.

Boije säger att han inte lyfter fram prenumerationsfrågan i församlingen eftersom han är jävig.

Ekonomi inte problem

Boije avfärdar påståendet om att organisationens ekonomi skulle ha legat i bakgrunden då Fontana Media avskedade sin vd May Wikström, som också var chefredaktör för Kyrkpressen. Han säger att ekonomin inte är ett problem.

– Det är inte en speciellt komplicerad verksamhet. Det fungerar bra och vi har inga större bekymmer.

Fontana Media har ännu inte anställt en ny vd och chefredaktör i stället för Wikström och enligt Boije är det inte bråttom att anställa någon. Det finns en del mer akuta ärenden att ta hand om, som till exempel att flytta kontoret efter att hyresavtalet sades upp.

Hans Boije, Fontana Medias styrelseordförande, säger att Agricola svenska församlings beslut inte drabbar ekonomin så hårt, eftersom största delen av prenumerationsavgiften går till tryck- och postkostnader. Bild: Erik Sandström/SPT

– Vi har inte haft stora ekonomiska problem sedan 2011. Men vi måste ha en viss framförhållning om till exempel posten chockhöjer priserna.

Enligt Boije påverkar Agricola svenska församlings beslut inte heller tidningens ekonomi särskilt hårt, eftersom tryck- och postkostnaderna utgör en så stor del av prenumerationsavgiften.

"Positivt på redaktionen"

Kyrkpressens redaktionschef och ansvariga redaktör Nicklas Storbjörk ser positivt på framtiden och säger att stämningen på redaktionen är god. Responsen från läsare har också varit positiv.

Om man väger kostnaden mot att över hälften av församlingsmedlemmarna ser tidningen som den främsta kontaktkanalen till församlingen så borde man kunna prioritera tidningen.

– I den senaste läsarenkäten var det flera som ansåg att tidningen aldrig varit så bra som nu, säger Storbjörk.

Enligt Storbjörk är det ledsamt att församlingar avslutar prenumerationen. Han lobbar aktivt för att församlingarna ska förstå Kyrkpressens värde och han hoppas också på att lyckas locka församlingarna att återuppta prenumerationen.

Storbjörk hänvisar till Kyrkpressens egen undersökning där 54 procent av församlingsmedlemmarna ser tidningen som den främsta kontaktkanalen till kyrkan, på områden där församlingarna beställer Kyrkpressen till alla sina medlemmar. Han anser att det är värt priset på 17,30 euro per hushåll.

– Om man väger kostnaden mot att över hälften av församlingsmedlemmarna ser tidningen som den främsta kontaktkanalen till församlingen så borde man kunna prioritera tidningen, säger Storbjörk.

Mer läsning