"Allt är inte som det borde vara"

PROBLEM. Trots att renoveringsarbeten utförts i Söderkulla skolcentrum misstänker 45 procent av vårdnadshavarna till elever i Söderkulla skola att deras barn har symtom som beror på inomhusluften. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

45 procent av vårdnadshavarna till elever Söderkulla skola uppger att de misstänker att deras barn har symptom som beror på inomhusluften. Enligt miljöhälsovårdens preliminära utlåtande medför resultaten ändå inget behov av åtgärder. – Låter konstigt, säger rektor Jan-Erik Holmkvist.

Resultaten av symtomenkäten offentliggjordes på måndagen och de tyder på att det förekommer lika mycket symptom i huvudbyggnaden som i gårdsbyggnaden vid Söderkulla skolcentrum. I skolcentrets huvudbyggnad har eleverna framför allt hosta och snuva. I gårdsbyggnaden förekommer det mindre hosta och snuva men där uppvisar eleverna symptom som trötthet och huvudvärk samt ögonsymptom.

Symtomen som framkom i enkäten var sådana som normalt uppträder hos barn, och till exempel astma som ofta används som mätare när det gäller inneluftsproblem, förekom inte mer än vanligt.

Miljöhälsovården som är den övervakande myndigheten bland annat när det gäller inomhusmiljön har fått tillgång till symptomenkätens resultat. Enligt miljöhälsovårdens preliminära utlåtande medför resultaten inget behov av åtgärder.

Rektorn i Söderkulla skola Jan-Erik Holmkvist tycker att slutsatsen låter konstig men tillägger att det ändå inte betyder att inget skulle göra. Man har bland annat gjort funktionsutredningar av ventilationen och regelbundna dammätningar i skolbyggnaden. I undersökningarna som gjordes tidigare under hösten konstaterades att det förekommer rikligt med rumsdamm vilket kan vara en faktor som förklarar symptomen snuva och hosta. Redan tidigare under hösten har man bland annat effektiverat städningen och justerat ventilationen i skolan.

– Som jag tolkar det innebär miljöhälsovårdens utlåtande att det inte behövs en snabbevakuering utan att man ska fortsätta utreda. Ingen vet vad problemen beror på.

Svår osäkerhet

En symptomenkät genomfördes också bland personalen. De mest typiska symtomen bland personalen var trötthet, symptom i näsa och svalg, huvudvärk och irriterade ögon.

Holmkvist säger att både elever och personal har uppvisat symtom av varierande grad under hösten. Helhetsbilden är ändå att personalen haft de kraftigaste reaktionerna.

– Det ser ut att finnas ett samband mellan hur lång tid man vistats i skolan och hur kraftiga symtomen är. Personalen har verkat i huvudbyggnaden i tio år i medeltal.

På begäran av föräldraföreningen kommer Sibbo att beställa en ny mögelhundsundersökning som ska genomföras i december. Kommunen har utfört reparationer i skolbyggnaden vid Lärdomsvägen under åren 2016 och 2017. Vid reparationerna genomfördes alla de åtgärder som experterna i sina undersökningar av skolans skick krävt och rekommenderat. Klasserna 1–2 i Sipoonlahden koulu, Söderkulla skola och förskolorna inledde studierna i de reparerade lokalerna i början av höstterminen.

Enligt Holmkvist anser man på kommunens tekniska sida att man genomfört alla nödvändiga åtgärder och att lokalerna borde vara i skick.

– Operationen lyckades men patienten dog. Den bilden får man ju av renoveringen. Man tycker ju med vanligt bondförnuft att symtomen bland elever och personal klart tyder på att allt inte är som det ska vara.

Slutligen är det politikerna som bestämmer hur det går med verksamheten vid Lärdomsvägen. Holmkvist säger att den långa tiden av osäkerhet känns väldigt jobbig.

– Vi har levt i ovisshet i två år. Det har gjorts åtgärder som man hoppats skulle hjälpa men ännu finns det många frågetecken. Vad är det som gör att barn och vuxna mår dåligt i våra lokaler? Man skulle vilja kunna erbjuda lokaler där folk mår bra.

Mer läsning