Alla vinner på jämställdhet

Finland toppar listorna på jämställda land i världen. Bra så. Men då man är på toppen i en idrottsgren slutar man inte träna, utan man fortsätter för att bli ännu bättre. En ny rapport visar dessutom att pandemin har saktat ner utvecklingen för jämställdhet.

Borgå kan bli bättre att arbeta med jämställdhet. Jämställdhetsintegrerad budgetering är internationellt en allt populärare strategi för att främja jämställdhet. Metodens utgångspunkt är i budgetarbetet och det finanspolitiska beslutsfattandet. Målet är att de offentliga utgifterna och inkomsterna fördelas så att det bidrar till ökad jämställdhet. Till exempel hur ser resursfördelningen ut i kommunen? Får kvinnor och män lika stor del av den kommunala kakan? Budgeteringsmetoden kräver politisk vilja och politiskt ledarskap. Enligt jämställdhetslagen måste kommunala beslutsfattare och anställda främja jämställdhet och ta hänsyn till jämställdhet i beslutsfattandet. Många kommuner i Sverige använder redan jämställdhetsintegrerad budgetering med goda resultat och i Helsingfors har man också haft pilotprojekt. Borgå stads politiker och anställda behöver utbildning inom jämställdhetsintegrerad budgetering, för att vi också i Borgå ska kunna ta metoden i bruk.

Det är också dags för staden att skriva under den Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Jämställdhetsdeklarationen går in på kommunernas demokratiska ansvar och beslutsfattande, service, rollen som arbetsgivare, arbete mot könsrelaterat våld, hållbar utveckling och förebyggande av diskriminering. I Borgå fullmäktige har det gjorts en motion om att skriva under deklarationen för något år sedan, varför händer inget?

Framtiden ska vara jämställd så att vi ger samma förutsättningar för alla invånare att lyckas med vad de vill i livet. Jämställdhet är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling i kommunen.

Emilia Mattsson ordförande, Svenska kvinnoförbundet i Borgå