Alla över 12 år rekommenderas att använda munskydd – också vaccinerade då smittrisken är hög

Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

HUS och även Borgå uppdaterade sin rekommendation om munskydd på fredagen. Läget är fortfarande allvarligt och munskydd ska användas.

Personer över 12 år ska fortsätta att använda munskydd, rekommenderar Nylands regionala coronakoordinationsgrupp och Borgå stad följer samma linje.

I ett pressmeddelande på fredagen konstateras också att oberoende av rekommendationerna har var och en rätt att besluta om egen användning av munskydd.

Det är bra att använda munskydd för så kan vi skydda varandra och undvika karantäner som är tråkiga särskilt för barn och unga.

"Det är bra att använda munskydd för så kan vi skydda varandra och undvika karantäner som är tråkiga särskilt för barn och unga", säger ansvariga läkaren för smittsamma sjukdomar Jeff Westerlund.

I de här situationerna ska du använda munskydd

Borgå stad rekommenderar användning av munskydd i offentliga inomhuslokaler alltid då personen inte har fullt vaccinskydd eller om personen inte har haft coronavirussjukan under föregående sex månader.

Det finns också anledning att alltid använda munskydd när man är på väg till coronavirustestet och innan testresultatet blir färdigt, om personen nödvändigtvis måste röra sig utanför hemmet.

Trots vaccinskyddet rekommenderas att alla använder av munskydd i situationer där det finns en höjd smittrisk och spridningspotential för coronaviruset. Det rekommenderas att munskydd används i kollektivtrafiken och offentliga inomhuslokaler där många människor befinner sig nära varandra, såsom i publika tillställningar inomhus, religiösa sammankomster och i restauranger.

Rekommendationen om användning av munskydd gäller också i alla sådana situationer där det är svårt att undvika närkontakter. Munskydd rekommenderas också utomhus i långvariga trängselsituationer.

Munskydd på när du lämnar barn på dagis

Rekommendationerna till besökare i social- och hälsovårdens enheter och vårdnadshavare till skolelever och barn i småbarnspedagogiken om att använda munskydd fortsätter oförändrade tills vidare. Nya rekommendationer fastställs efter att THL, undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen har utfärdat en riksomfattande rekommendation.

"I social- och hälsovårdssektorns verksamhetsställen gäller alltså fortfarande en stark rekommendation om att använda munskydd, och i servicehusen och på rehabiliteringsavdelningar rekommenderas användning av munskydd till alla gäster som är över 7 år. I småbarnspedagogiken rekommenderas det att föräldrarna använder munskydd när de vistas i småbarnspedagogikens lokaler, till exempel när de kommer med barnen eller hämtar dem", säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Besök på servicehus är ok

Besöksanvisningar som gäller servicehusen och rehabiliteringsavdelningar i Näse har uppdaterats. Besökarantalet begränsas inte och inget förhandsavtal om besök i servicehusen behövs. Besöken i rehabiliteringsavdelningar sker fortfarande enligt förhandsanmälan men det finns inte längre någon tidsbegränsning för besöket.

Uppdaterade besöksanvisningar och andra aktuella rekommendationer som gäller coronan finns på stadens webbplats.