Alla måste få snabbt bredband

Sibbo har halkat efter beträffande tillgången till snabbt bredband. Traficoms statistik avslöjar att Sibbo är på plats 283 av 310 kommuner gällande fast bredband. Situationen är bättre när det gäller mobilt bredband där Sibbo är på 23 plats, men alla grannkommuner förutom Borgnäs klarar sig bättre. Operatörernas 5G-master finns i Söderkulla och Nickby och betjänar även närbelägna områden. I Sibbo finns stora områden utan snabb uppkoppling (>100 Mbit/s) till internet, såsom Paipis, Mårtensby, Hindsby och Västerskog. I dagens digitala samhälle är det inte acceptabelt att en tredjedel av befolkningen är utan snabbt bredband.

Sibbo kommun bör befrämja utbyggnad av fibernät. Sibbo Vatten kunde förpliktigas att dra fibernät samtidigt då vatten- och avloppstjänster utbyggs. Åttio procent av kostnaderna för fibernät utgörs av själva grävandet. Sibbo kunde sälja fibernätets kapacitet till operatörerna för att täcka kostnaderna. Staten kommer dessutom att bevilja mer statsunderstöd för snabbt bredband i och med EU:s stödpaket.

Martin Andersson SFP, Sibbo