Alla har rätt till en bra bostad med skälig hyra

Bild: Arkivbild

På kartan ser det bra ut. Borgå stads bostadsbolag A-bostäder erbjuder ett brett utbud av hyresbostäder i centrum men även utanför de mest centrala stadsdelarna. Större och mindre lägenheter, nyare och äldre. Det rimmar bra med A-bostäders motto att erbjuda "boendetjänster från barnaår till silverhår".

De senaste åren har bolaget gett upphov till en hel del medieuppmärksamhet, och inte alltid positiv. Nu är det A-bostäders planer på att riva hyresbostäderna på Wittenbergsgatan, där nya hyreshus ska byggas, och renoveringen av hyresbostäderna på Östra Långgatan, som får känslorna att svalla.

I just de här hyresbostäderna bor mestadels silverhåriga låginkomsttagare och pensionärer. Också det rimmar väl överens med Borgå stads bostadsprogram, som vill värna om de svagaste i samhället. En bra bostad med en skälig hyra ska alla ha rätt till.

I första hand är det de fria marknadskrafterna som ska producera beståndet av hyresbostäder i Borgå, det slår stadens nya bostadsprogram fast. Endast då det inte lyckas ska A-bostäder garantera att det finns tillräckligt med hyresbostäder.

I A-bostäders årsöversikt för 2020 kan man läsa att i medeltal 320 personer stod i kö för en hyresbostad, och att ingen egentlig tomgång av bostäderna existerar. Det innebär att så gott som varje bostad är uthyrd, och att många köar för en bostad eller byte till en annan storlek eller plats.

Att A-bostäder bygger nytt och renoverar gammalt sitter också bra i ett ansvarsfullt bolags strategi. Tråkigt bara att hyresavtalet för 52 hushåll på Wittenbergsgatan och omkring 20 på Östra Långgatan sägs upp.

En del fick hälsningen att "de som bor i lägenheterna nu kan flytta tillbaka när de är renoverade – om de vill och har råd med högre hyra", och samma bryska meddelande ger fastighetschefen till invånarna i Wittenberggatans seniorbostäder: "Vi strävar efter att kunna erbjuda nya bostäder åt alla, men det handlar om 52 enrummare i centrum, och det finns inte motsvarande lediga bostäder åt alla. Om man inte vill ta emot den bostad vi erbjuder måste man själv hitta en annan."

Social- och hälsovårdssektorn rycker in för att hitta alternativt boende till de invånare som inte på egen hand lyckas skaffa sig en ny bostad. På den privata marknaden hittas kanske en bostad snabbare, men då får man även räkna med att hyran ofta är högre än för en kommunal hyresbostad.

"Som tur är så finns det i Finland lag på att alla får bostadsbidrag", fick en invånare på Wittenbergsgatan som svar då hen konstaterade att ekonomin inte tål högre hyra.

Att bygga hus är en sak. Att fixa, renovera och bygga till en helt annan. Förr eller senare ställs man inför det faktum att alla delar av ett hus förfaller och måste renoveras eller bytas. Hyreslängorna på Wittenbergsgatan och Östra Långgatan är byggda i början av 1970-talet, och motsvarar inte längre dagens krav på ett fräscht, modernt och trivsamt boende. Enligt bolagets egna uppgifter har inga större renoveringar genomförts sedan dess.

Det är inte det faktum att A-bostäder renoverar och bygger nytt som upprör, utan hur bolaget bemöter sina hyresgäster och den oro många nu känner inför uppsägningen av sina bostäder. Citaten av bolagets representanter tidigare i texten som talande exempel på det.

Ingen på ålderns höst borde bli tvungen att flytta. I de här bostäderna bor människor som har svårt att hävda sig på den privata marknaden och att söka bostad för dem kan bli övermäktigt och få deras problem att accentuera. Ett större engagemang och stöd av det kommunala bostadsbolaget kan de gott förvänta sig.

Helén Kurri Nyhetschef och chefredaktör för Östnyland