Alla golv måste förnyas i Haddom skola

Golven i Haddom skola måste förnyas. Bild: Kristoffer Åberg

Haddom skolas skick har varit på tapeten en tid. Nu har det visat sig att alla golv måste förnyas.

De fortsatta undersökningarna om reparationsbehovet för Haddom skola är färdigställda, meddelar Lovisa stad i ett pressmeddelande. Skolan har varit föremål för en lång och omfattande granskning.

– Enligt undersökningsresultaten måste alla golv i skolan förnyas, vilket redan i sig leder till en omfattande renovering, säger lokalchef Antti Kinnunen i ett pressmeddelande.

Kostnadsberäkningen för reparationerna färdigställs under februari 2021, då den slutliga omfattningen för reparationerna blir klarare.

– När kostnadsberäkningen färdigställts måste staden besluta om byggnaden renoveras. Inga anslag har reserverats i budgeten för 2021 för denna renovering, säger Kinnunen.

En eventuell renovering av skolbyggnaden skulle ta flera månader, det vill säga det är inte möjligt att inleda skolarbetet i lokalerna på hösten 2021.

I de fortsatta undersökningarna, som konsultbolaget Ramboll Finland, öppnade man bottenbjälklagets och ytterväggarnas konstruktioner och tog prover för mikrober och skadliga ämnen. Man konstaterade bland annat röt- och insektskador i de nedersta timmerstockarna i ytterväggen.

Som åtgärdsrekommendationer föreslår Ramboll Finland bland annat att de rötskadade nedersta timmerstockarna ersätts och att konstruktionerna i bottenbjälklaget och de skadade ytterväggarna repareras.

Undersökningsrapporten över de fortsatta undersökningarna för Haddom skola samt resultaten för materialmikrobproverna som togs under de fortsatta undersökningarna finns på stadens webbplats: www.loviisa.fi/sv/inomhusluft.