Alla friades i Valkoms kolhögshärva

ÅTAL. Alla friades i fallet med kolhögarna i Valkom hamn. Bild: Cecilia Kristjankroon

Energiföretaget Lahti Energia och två anställda har friats från misstankar om miljöförstöring. Domen förkunnades på fredagen.

De omtalade kolhögarna i Lovisa hamn ledde till en rättstvist som avgjordes på fredagen.

Åtalet handlade om de koltransporter som Lahti Energia sysslade med, och som man slutade med för att par år sedan. Åtalet gällde alltså verksamheten mellan februari 2013 och oktober 2014.

Enligt åtalet mot företaget och dess två anställda som ansvarade för verksamheten var kolhögen sex meter högre än den tillåtna höjden – det vill säga sexton meter. I åtalet nämns också att företaget inte behandlade dagvattnet på korrekt vis och att man inte förhindrade koldammet från att sprida sig. Koldammet har spridit sig som damm, men också via arbetsfordon så att närliggande fastigheter blivit nedsmutsade.

Östra Nylands tingsrätt började behandla fallet i november 2017. Åklagaren yrkade på samfundsböter för företaget, och böter för de två anställda.

På fredagen friade tingsrätten alla åtalade. I beslutet konstaterar man att allt kretsar kring frågan huruvida kännetecknen för miljöförstöring uppfylls.

Angående kolhögen konstateras att den visserligen var högre än tillåtet, men att det var fråga om ett misstag när man fick en nattlig transport och hade svårt att avgöra höjden.

Angående dammet konstaterar tingsrätten att det inte råder osäkerhet kring att dammet kommit utanför hamnen. Samtidigt är det fastställt att transportföretaget skridit till åtgärder för att minska på olägenheten. Tingsrätten skriver att problemet mest sannolikt berodde på att en maskin i hamnen varit trasig och att hamnen därför inte kunnat hålla vägarna våta.

Frågan är också huruvida man i hamnen låtit bli att övervaka problemet. Tingsrätten kom fram till att det nog fanns ett system, men att man i efterhand kan konstatera att det inte fungerat problemfritt. Däremot har man gjort sitt bästa att korrigera situationen genom att sprida ut kalciumklorid som förhindrar dammet från att sprida sig.