Alla bör ha rätt till en trygg äldrevård

Man kan fråga sig ifall övervakningen av vården blir bättre av att flytta den till det befolkningsrika och geografiskt stora landskapet Nyland?

Den senaste veckan har vi i medierna kunnat läsa om grova fall av vanvård inom äldrevården i Finland. Det här är helt oacceptabelt. Våra seniorer måste kunna känna sig trygga. Alla bör ha rätt till en...