Alla är frustrerade över skoldiskussionen i Lovisa

SKOLA. Pernå kyrkoby skola är en av de skolor som är indragningshotade, igen. Här läser Ellen Thomasson på fredagsförmiddagen. Bild: Max Nyberg

Förslaget att dra in byskolor i Lovisa har helt väntat stött på kraftigt motstånd – igen. Nämnden röstade emot indragningarna, men beslutet ignoreras inför styrelsens möte där man tillbaka vid startpunkten. Och så är folk förbryllade över hemlighetsmakeriet.

Minna Korhonen suckar djup. På sistone har hon, tillsammans med många andra bybor, dragits in i en kamp som känns alltför bekant. Av allt att döma är det fjärde gången som samma sak ligger på bo...