Alkoholen åter ett problem bland unga

ALKOHOL. Ungas alkoholkonsumtion har blivit ett samtalsämne igen. Bild: Nina Ahtola

Drickandet har åter seglat upp som ett problem bland ungdomar i Borgå. En kurator berättar hur allt yngre hittar flaskan.

Den 3 maj arrangeras en diskussionskväll för föräldrar till ungdomar i Borgå. Temat är alkohol och vad som händer när sjätteklassarna kommer till högstadiet.

Yngre dricker

Trots att kvällen inte direkt är kopplad till någon kris så kommer Leena Perokorpi, kurator vid Linnajoen lukio, att ta upp problemet med att alkoholanvändningen återigen börjar öka bland unga i Borgå. Hon säger att hon dessutom fått samma bild från andra skolor.

– Det gäller allt yngre dessutom. Det är inte bara sjundeklassare som dricker, utan också femte- och sjätteklassare. Ungdomarna rör sig över åldersgränserna numera. Det är ändå inte ett internt problem eftersom det mesta äger rum på fritiden och i privata hem.

Jag har hört om en liten grupp niondeklassare som ligger i riskozonen annars också och nu prövar på att blanda mediciner och alkohol.

I ett pressmeddelande från staden som publicerades på tisdagen säger hon också att alkohol dessutom börjat synas på skolans gårdsplan där en del unga samlas för att dricka.

– Det fenomenet förekommer i flera skolor i Borgå.

Ungdomsarbetare Susanna Eklund som leder Choices, programmet där man diskuterar med sjätteklassare och deras föräldrar om alkohol och droger, säger likaså att det uppstått ett märkbart fenomen. Särskilt under vintern har alkoholen blivit allt vanligare, och ibland har berusade ungdomar försökt besöka ungdomslokalen Zentra.

– Det går i vågor. Det rör sig också droger, mest cannabis. Med det sagt är det inte en alarmerande mängd ungdomar som dricker. Diskussionskvällen är inte heller något krismöte, utan en möjliget för föräldrarna att få information om flytten över till högstadiet och hur barnen i det skedet kommer att komma i kontakt med alkohol.

Lugnt på svenska

Fakta

Diskussionskväll

Heter formellt diskussionskväll kring förebyggande rusmedelsarbete.

Riktas till föräldrar till elever i årskurs 6.

Äger rum på ungdomslokalen Zentra den 3 maj kl. 18-20.

Ingår i evenemanget Choices - ditt eget val?! som genom en berättelse uppmuntrar elever att fatta självständiga beslut kring alkohol och droger.

På de svenska högstadierna har man ändå inte märkt av problemet. Mona Bergman, kurator på Lyceiparkens högstadium, säger att hon hört om saken och funderat på hur det ligger till i skolan. Hon har kommit fram till att alkoholbruket inte ökat nämnvärt bland skolans elever.

– Däremot finns det alltid en liten grupp som testar det som är förbjudet. Jag har hört om en liten grupp niondeklassare som ligger i riskozonen annars också och nu prövar på att blanda mediciner och alkohol.

Bergman vågar ändå inte säga något om hur det ser ut på fritiden. Ungdomarna rör sig allt mera över språk- och kommungränserna.

– Vissa vet vilka gäng det lönar sig att röra sig i för att få tag på både det ena och det andra. Men det handlar inte om många, bara enstaka fall. Jag kan inte säga att vi överlag skulle se en ökning.

Samma gäller på Strömborgska högstadiet där kurator Camilla Rosqvist säger att hon inte sett någon direkt ökning. Detsamma gäller de lågstadieskolor där hon jobbar.

– Det är inget som kommit upp.