Algsommaren är här – cyanobakterier hittade i Lovisa

UPPFÖLJNING. Håkan Malmlund kollar algläget, siktdjupet och temperaturen i vattnet i Ylike varje vecka. Bild: Laura Oksanen

99 nya uppföljningsplatser har grundats i ett samarbete mellan Finlands Rotary och Finlands miljöcentral för att öka informationen om cyanobakterieläget i våra vattendrag. I Lovisa har man hittat rikligt med cyanobakterier på stranden i Rönnäs, men på Borgås och Sibbos badstränder har inga observationer gjorts.

– Inga blågröna alger i dag inte, utropar Håkan Malmlund glatt då vi står på bryggan vid Ylike småbåtshamn. Han har just granskat vattnet genom att sätta lite av det i en glasburk och går vidare till...