Alfaterminal fick en lång hemläxa av NTM-centralen

Företaget Alfaterminal planerar en kemikalieterminal i Lovisa hamn. Bild: Arkiv/Viivi Ikonen

Utredningen kring den planerade kemikalieterminalen vid Lovisa hamn är nu inne i själva miljökonsekvensbedömingen. NTM-centralen har gjort en hel del tillägg i det ursprungliga programmet. Trots det hävdar företaget Alfaterminal att allt går enligt tidtabell.

Målet är att miljökonsekvensbedömningen ska vara klar redan i september. I sitt utlåtandet lyfter NTM-centralen upp bristerna i det ursprungliga MKB-programmet. Främst handlar det om att Alfaterminal...