Ålen trivs i östnyländska vatten

ÅLKÄNNARE. Christian Lindén berättar att ålen gillar steniga vatten. Bild: Erika Lindström

Över 166 000 ålyngel har Christian Lindén hittills planterat ut i våra skärgårdsvatten. Resultatet syns som en läcker fångst på långreven.

Christian Lindén är verksamhetsledare för Nylands fiskarförbund. Till hans uppgifter hör att plantera ut ålyngel som både fiskeområdet, det som i dag heter Borgå-Sibbo, och också privata fiskelag beställer. För hans del började utplanteringarna 1992.

– Första året satt jag ut 18 000 yngel, på den tiden från båt. Jag började i Sakta farten och körde ut till och runt Sågholmarna. I början av 2000-talet satte jag ut ungefär 20 000 yngel per år. Årets mängd är 3 000 yngel.

Utplanteringen är kostnadsfråga för fiskeområdet. Dagens pris på ett ålyngel är ungefär 2 euro.

Han har också lämnat båten och använder sig av bil. Han åker till flygplatsen för att ta emot ynglen som fraktats i styroxlådor från Göteborg där de varit i karantän i några månaders tid. Han börjar utplanteringen på någon plats i Sibbo och fortsätter österut.

Hanarna stannar kvar i kustvattnen, medan honorna söker sig upp till floder och sjöar. De yngel som vi beställt kommer från floden Severn i England och är alltså honor.

Sargassohavet

Men innan ynglet hamnat i styroxlådan i Göteborg har det hunnit åka över Atlanten.

– Ynglen kläcks i Sargassohavet, man har blivit mer och mer säker på det. Man har radiomärkt könsmogna ålar och kunnat fastställa att de leker där och kläcker ynglen på några kilometers djup.

Ynglen flyter med Golfströmmen mot den europeiska kusten. Färden tar två till fyra år och under vägen ombildas ynglet till larv och sen till glasål. De simmar aktivt mot land och ombildas till gulål sker när de närmar sig kusten.

– Hanarna stannar kvar i kustvattnen, medan honorna söker sig upp till floder och sjöar. De yngel som vi beställt kommer från floden Severn i England och är alltså honor.

Honorna växer till sig i tiotals år, tills de blir könsmogna och ombildas till blankål.

– De slutar äta, skinnet på ryggen blir grönsvart, de blir silvervita på magen, ögonen större och munnen mindre.

De simmar tillbaka till Sargassohavet, leker och kläcker yngel.

– Och sen är det hänt.

Den här gången är det inte fråga om en flera års lång färd över Atlanten utan ålarna sätter av med god fart. Man räknar med att ålar som förts ut i havet med vårflödet är framme redan under sommaren.

– Den som rensat en ål vet att den är bara muskler och fett.

Överlevare

Beläget i västra delen av norra Atlanten, nordost om Kuba och Bahamas. Bermuda ligger i dess västra delar.

Avgränsas av fyra havsströmmar: Golfströmmen i väst, Nordatlantiska driften i norr, Kanarieströmmen i öst och Nordatlantiska ekvatorialströmmen i söder.

Består av en stor, långsam vattenvirvel som uppstår som ett resultat av havsströmmarna runtomkring.

Är ungefär 1 100 kilometer brett och 3 200 kilometer långt.

Har ett största djup på 7 000 meter och ett genomsnittligt djup på 5 000 meter.

Källa: Wikipedia

Ålen behöver en skyddad plats för att trivas. Den tycker inte om gyttjebotten utan gillar sjunktimmer eller stenar. Bådadera finns det gott om till exempel i Borgå.

Christian Lindén har inte statistik över fångsterna, men har av fritidsfiskare fått höra att långrevsfångsterna är goda till exempel vid Sågholmarna.

– Jag har också satt ut yngel i Strömsundet i Pellinge och det har berättats att ålen blivit vanligare också där.

Ålar är tuffa varelser. Han har planterat ut 166 000 yngel och endast en handfull av dem har inte klarat resan till Finland.

– De hade fastnat med huvudet mellan lådan och locket och torkat ut.

I gynnsamma förhållanden kan annan utplanterad fisk, till exempel sik, ha en återfångst på tio procent, medan resten dör en naturlig död. För ålens del är återfångsten större.

– Om man planterar ut exempelvis gös tar det fem till sex år innan den kan fångas och perioden då den utplanterade gösen kan fångas är några år. Utplanterad ål går att fånga efter fem till sju år och den ger fångst i tio år. Andra orsaker till att man vill plantera ut ål är att den är en god fisk och att kilopriset på den är det högsta man kan få på en fisk.

ÖVERLEVARE. Från Sargassohavet till Europa och tillbaka, det är ålens livsvandring. Bild: Wikimedia

Mer läsning