Äldreomsorgen ska bli mer förebyggande – bra plan säger äldrerådet men den måste följas för att ha effekt

POSITIV. Äldrerådets ordförande Carl-Johan Numelin berömmer förslaget till omsorgsplan för äldre, men betonar att det viktiga är att den faktiskt följs. Bild: Max Nyberg

I förslaget till stadens äldreomsorg ligger fokus på de äldres boende, en mer aktiv och hälsosam vardag, och effektivare rådgivning och handledning.

Ungefär var femte Borgåbo är över 65 år, och andelen av över 75-åringar fördubblas under de närmaste 20 åren. Det här är ett faktum som betonas kraftigt i Borgå stads nya plan för äldreomsorg.

Planen är uppdelad i tre teman: boende, vardag och information. Borgå stads äldreråd diskuterar planen och ska ge respons på förslaget före måndag. I slutet av september ska förslaget behandlas i stadsfullmäktige.

Det verkar vara en jättebra plan. Det viktiga är att den faktiskt följs.

– Det verkar vara en jättebra plan. Det viktiga är att den faktiskt följs, säger äldrerådets ordförande Carl-Johan Numelin.

Planen följer den nationella inriktningen att de äldre ska bo hemma så länge som möjligt. Många av de äldre tycker att det är bra att hemmaboende stöds, men enligt Numelin är det viktigt att komma ihåg undantagen.

– Det är naturligt att de flesta vill bo kvar hemma där de har sina släktingar och vänner, men det finns också de som blivit helt ensamma. Det räcker inte att en vårdare kommer och tittar in 15 minuter ibland.

Om de äldre ska bo kvar hemma i större grad måste också nivån av service hänga med, säger Numelin. Han hänvisar till en enkät som Borgå stad gjorde 2019, där det framkom att över 80 procent av de äldre vill bo kvar hemma.

– Det viktigaste i den nya planen är att den har en mer förebyggande ställning till äldreomsorgen, säger Kirsi Oksanen, servicedirektör för äldreomsorg och handikappservice.

En viktig punkt i planen är att staden ska säkerställa att utbudet av lämpligt prissatta lägenheter som är anpassade för de äldres behov är tillräckligt. För personer med nedsatt rörelseförmåga eller som lider av minnessjukdomar strävar man efter att skapa en trevlig boendemiljö som passar för just dem.

Mångsidiga aktiviteter

Omsorgsplanen siktar också på att förbättra de äldres förutsättningar till en mer varierad och givande vardag. Man vill sänka på tröskeln för att de äldre ska kunna delta i evenemang, kurser och frivilligverksamhet.

En mer aktiv tillvaro har också mycket positiva följder för de äldres hälsa.

– Det här är en viktig del av de förebyggande åtgärderna: en mer aktiv tillvaro har också mycket positiva följder för de äldres hälsa, säger Oksanen.

Också Numelin uppskattar den här riktningen.

– Det är positivt att det här uppmärksammas. Brist på samlingsplatser för de äldre, och brist på parkeringsplatser vid de samlingsplatser som redan existerar är ett problem som funnits länge.

Bättre informationsgång

Rådgivningen och informationen ska också förbättras. Överlag handlar det om att garantera att de äldre har tillgång till den information de behöver för att utnyttja alla tjänster som de har rätt till.

– Det här är en av de största utmaningarna. Men det är viktigt att all information når fram om vi ska lyckas bekämpa ensamheten som många äldre lever med, säger Kirsi Oksanen.

Här spelar också äldrerådet en allt större roll i framtiden, åtminstone om planerna följs. Rådets medlemmar representerar stadens olika äldreorganisationer och fungerar som en direkt informationskanal.

– Äldrerådets viktigaste uppgift är att försäkra att den information som kommer från staden går fram till de äldre. Vi satsar också allt mera på att kontakta medier, speciellt tidningarna, eftersom de är en viktig informationskälla för många av de äldre som inte tillbringar någon tid på internet, säger Car-Johan Numelin.

Mer läsning