Äldre önskar mångsidigt boende

Den sociala samvaron är mycket viktig och i många av boendealternativen finns det reserverat gemensamma utrymmen för gemensamma aktiviteter.

Förra veckan ordnades i Borgå ett seminarium om hur äldre vill bo. En av landets ledande forskare på området inledde och delgav oss olika exempel från hela landet. Ledande tjänstemän från Lovisa, Sibbo och Borgå berättade om konkreta planer inför framtiden och om hur man resonerar i kommunerna. Folkhälsan presenterade sina modeller.

Under diskussionen fick vi bekräftelse på det vi vet från tidigare, äldre personer vill vara med och påverka i frågor som berör boende. Dessutom måste vi i framtiden bli bättre på att erbjuda olika alternativ.

Boende handlar om så mycket mera än det egna hemmet. Trafiklösningar, planläggningen i sin helhet, närhet till mångsidig service, möjlighet till social samvaro och att fritt kunna röra sig påverkar boendet.

I dag fokuserar vi på att stöda boendet hemma så länge som möjligt och då detta inte längre är möjligt erbjuds serviceboende. De här boendeformerna kommer säkert att förbli de stora helheterna som kräver resurser. Äldre som exempelvis bor på landsbygden vill sällan flytta bort från hembyn och också detta ska stödas.

Mellanformerna diskuteras alltför lite trots att det på många håll växer fram fina alternativ. Minnesbyar, seniorbostäder i höghus eller radhus ämnade för alla åldersgrupper eller hela seniorkvarter eller seniorhus är bara några av alternativen.

Den sociala samvaron är mycket viktig och i många av boendealternativen finns det reserverat gemensamma utrymmen för gemensamma aktiviteter. Vanliga bostäder (dock anpassade för äldre) i anslutning till serviceboende och med omedelbar närhet till service och stöd den dag det behövs blir allt populärare. Då man bygger höghus och radhus kunde man också med fördel planera så att en del av lägenheterna är anpassade för äldre. Många äldre vill bo nära olika generationer.

Mångsidighet då vi planerar boende och dialog mellan äldre, tjänstemän och politiker i ett mycket tidigare skede är en förutsättning för att vi ska kunna svara mot de krav på delaktighet och mångsidigt boende som finns bland äldre.

Mikaela Nylander stadsfullmäktiges ordförande, riksdagsledamot, Borgå