Äldre blev utan halkskydd

Foto: Arkiv Bild:

Borgå kommer inte att ge alla äldre gratis halkskydd.

Anna Granfelt (Saml) har föreslagit i en motion att halkskydden kunde delas ut i samband med hemvårdens besök och på Äppelbackens servicehus. Äldrerådet ställde sig enhälligt bakom förslaget.

Enheten för äldreomsorg och handikappservice föreslår ändå att staden provar att dela ut halkskydd till äldre via verksamheten med promenadkompisar. Då kan de äldre också instrueras hur man tryggt använder halkskydd.

Anna Granfelt kommer att gå vidare med sitt förslag. Hon föreslår att staden gör en utvärdering av erfarenheterna av att dela ut halkskydd till äldre. Om erfarenheterna är positiva kan det vara idé att fundera på nytt om fler äldre ska ha tillgång till gratis halkskydd.

Mer läsning