Alarmbesök blir mångdubbelt dyrare i Sibbo

FINA KRUKVÄXTER. Trygghetstelefonen är en del av Ebba Wickströms vardag sedan maj 2017. Bild: Kristoffer Åberg

Omställningen blir stor och kostnaderna stiger mycket för klienterna. Sibbo går in för nya system för trygghetstelefonerna från början av februari. Information har gått ut, men frågan är om alla berörda verkligen har nåtts.

Ebba Wickström har själv använt trygghetstelefon i ungefär ett och ett halvt år. Hon är aktiv och rörlig, men har en sjukdom som gör att hon kan behöva hjälp snabbt, och då är trygghetstelefonen ett mycket bra hjälpmedel.

Nu har hon noterat att det kommer att ske stora förändringar för dem som använder trygghetstelefoner i Sibbo.

– Jag vill slå larm för jag vet att många som har trygghetstelefon är i det skedet av livet att de inte längre orkar läsa och förstå de infobrev som skickas hem. De har stora svårigheter att kunna ta till sig de nya reglerna och kostnaderna och eventuellt söka en ny tjänsteleverantör.

– Jag har kollat med flera bekanta och de flesta har helt enkelt inte orkat reagera på infobreven.

Sibbo har en längre tid hållit sin hand över de flesta trygghetstelefonerna som använts i kommunen.

– Vi har inte tidigare haft inkomstgränser utan alla som har fått telefonen via kommunen har betalat 36,50 euro per månad och det är allt vad klienten betalat för själva telefonen, säger Helena Räsänen som är chef för äldreomsorgen och handikappservicen i Sibbo.

– Hemvården har hittills skött hjälptjänsterna och det har kostat 12 euro per besök för de klienter som inte är hemvårdsklienter och för de klienter som är hemvårdsklienter har hembesöken varit gratis.

Det finns 175 klienter med trygghetsalarmtelefon i Sibbo.

Frontveteraner behöver inte betala för servicen.

Handikappade personer med beslut om serviceboende hemma behöver heller inte betala för tjänsten.

Personer med små inkomster, under 1 200 euro brutto per månad, som har ett konstaterat behov av trygghetstelefon får ett rabatterat pris, 31 euro per månad och 30 euro per alarmbesök.

Alla övriga får själva välja serviceproducent, men om de fortsätter som kunder hos Stella är månadsavgiften 49 euro medan ett alarmbesök kostar 95 euro.

Nya taxor

Sibbo kommun har konkurrensutsatt tjänsten och det var bolaget Stella som vann.

Nu har kommunen infört en inkomstgräns på 1 200 euro per månad, brutto för ensamstående. De som klarar sig under den här gränsen får betala 31 euro per månad för trygghetstelefonen och 30 euro för ett alarmbesök, som utförs av Stellas personal. I ett hushåll med fler personer går gränsen vid 2 100 euro i månaden.

De flesta av mina bekanta har helt enkelt inte orkat reagera på infobreven.

De Sibbobor som behöver trygghetstelefon och som förtjänar med än 1 200 euro får från månadsskiftet januari-februari betala 49 euro per månad för trygghetstelefonen, och 95 euro för ett alarmbesök.

Hemvårdsklienterna, som tidigare fick sina alarmbesök gratis, måste nu betala samma taxa som alla andra, beroende av inkomst.

– Det betyder förstås inte att vi som betalar själva för våra trygghetstelefoner måste välja Stella, säger Ebba Wickström. Jag har jämfört priserna också hos andra privata tjänsteleverantörer och kommit fram till att de flesta ligger i samma prisklass.

De flesta privata tjänsteleverantörerna ligger i samma prisklass.

Resursfråga

Äldreomsorgschef Helena Räsänen medger att hjälptjänsterna blir mycket dyrare från början av februari. Men det här är ett sätt att lätta på hemvårdens arbetsbörda.

– Hemvården har hittills skött alla trygghetsalarm, säger Helena Räsänen. Problemet har varit det att skötaren ofta är hos en annan klient när larmet kommer. I vissa fall lämnar skötaren sin klient för att skynda till den som larmat. I andra fall är situationen akut också hos hemvårdsklienten och då kan det hända att den som har larmat måste vänta upp till en och en halv timme på hjälp.

TAR KONTAKT. Trygghetsarmbandet fungerar i kombination med en centralenhet. Bild: Kristoffer Åberg

Det här är inte en kostnadsfråga utan en resursfråga, påpekar Helena Räsänen.

– Hemvårdens klienter blir hela tiden i sämre skick och behöver mycket tid och hjälp. Det är brist på skötare och svårt med rekryteringen. Vi måste sköta de klienter vi har i hemvården så bra vi kan.

– Det nya systemet med utomstående service garanterar snabbare hjälp och garanterar också att de andra hemvårdsklienterna inte lider av att deras hembesök störs av inkommande alarm.

Det nya systemet med utomstående service garanterar snabbare hjälp.

Hemvården har tidigare gjort ungefär två larmbesök per dag.

Sibbo har skickat ut tre informationsbrev om de nya reglerna, i oktober, december och januari.

– Jag har hört att informationsbreven har orsakat mycket frågor hos klienterna. Vår servicechef har fått många samtal och försökt berätta om förändringen, säger Räsänen. Vi måste i framtiden satsa på en tydligare information.

Vi måste i framtiden satsa på en tydligare information.

Språkkunskaperna

Ebba Wickström säger att hon förstår att alarmtjänsten binder hemvårdens resurser.

– Men reglerna kunde kanske ändå ha ändrats på ett litet annorlunda sätt. Hemvårdarna har ju lärt känna sina klienter och vet hur de ska bemöta dem, på ett helt annat sätt än helt främmande utomstående hjälpare.

– Själv klarar jag mig bra på finska, men jag har många bekanta som inte gör det och som också därför oroar sig för allt det nya. Det finns mycket i dag som fungerar bra och som man får vara tacksam för, men språkkunskaperna är ofta inte de bästa. Själv ringde jag till Stellas kundtjänst för att diskutera vissa detaljer och där fanns det ingen beredskap att svara på svenska.

Många av de som använder trygghetstelefon har redan från förut höga kostnader.

De höjda kostnaderna är också ett orosmoment.

– Många av de som använder trygghetstelefon har redan från förut höga kostnader, bland annat för mediciner, säger Ebba Wickström.

Senast efter en timme

– Bolaget Stella har i många år försett Sibbo kommun med trygghetstelefonservice, säger Kaj Ignatjew som är affärsverksamhetsledare vid Stella. Nu erbjuder vi också service med trygghetshjälpare, som vi har tidigare erfarenhet av bland annat i andra delar av Nyland.

Stellas personal anländer inte i ambulans, utan de kör vanlig personbil, i tillåten hastighet, till de klienter som behöver hjälp i hemmet efter alarm via trygghetstelefonen. Hela personalen, både de som tar emot samtalen och de som rycker ut, har vårdutbildning.

– Vi har avtalat med Sibbo kommun att hjälpen är på plats inom skälig tid, men senast en timme efter alarm, säger Kaj Ignatjew.

– Vår personal, både de som rycker ut på alarmbesök och de som tar emot anmälningarna i vår larmcentral kan tala svenska med klienterna. Vi upprätthåller personalens språkkunskaper genom att erbjuda dem kurser i svenska.

Vår personal, både de som rycker ut på alarmbesök och de som tar emot anmälningarna i vår larmcentral kan tala svenska.

Mer läsning