Aktia fortsätter i Östnyland

Aktia säger upp åtminstone hundra personer och lägger ner många kontor. Kontoren i Borgå, Lovisa och Sibbo blir kvar.

Samarbetsförhandlingarna i Aktia Bank och Aktia Livförsäkring har avslutats. "Efter samarbetsförhandlingarna kommer cirka 160 nya befattningar att öppnas i banken och cirka 260 nuvarande befattningar att upphöra", skriver banken i ett pressmeddelande.

Det betyder i klartext att åtminstone 100 jobb är hotade.

Aktia lägger också om sitt kontorsnätverk. Verksamheten koncentreras till 32 enheter varav 10 fungerar som något som banken kallar för kompetenscenter. De här centren ska erbjuda avancerad kundrådgivning. De tio kontoren är Borgå, Karis, Esbo Hagalund, Helsingfors Tre Smeder, Vanda Dickursby, Åbo, Tammerfors, Jakobstad, Vasa torgkontor och Uleåborg.

Sämre går det däremot för Esbo centrum, Esboviken, Tenala, Bromarf, Östra Centrum, Gamlas, Kervo, Solf, Oravais och Nykarleby. De här kontoren läggs ner under 2017.

– När det gäller banktjänster efterfrågar kunderna allt mer individuell betjäning medan behovet av traditionella banktjänster minskar. Detta behov vill vi svara på med dessa förändringar. I och med förnyelsen kommer vi att förstärka vår specialistorganisation för att i allt större utsträckning kunna ge våra kunder mera krävande erbjudanden, säger Aktia Banks vd Martin Backman i ett pressmeddelande.

Sibbo och Lovisa fortsätter som förut, uppger vice vd Merja Sergelius till Östnyland. Meningen är sedan att Borgå, i rollen som "kompetenscenter", bidrar med specialkunskap till Lovisa och Sibbo. Sergelius kan inte kommentera vilka uppsägningshot som föreligger i de tre kommunerna.

– Vi ser på personresurserna i hela området, inte de kontorsbundna resurserna. Det arbetet är inte klart, och vi kan därför inte kommentera saken i det här skedet, säger Sergelius.