"Äkta nyfikenhet är att vara ödmjuk"

HEMMA IGEN. Emma Mustala tar en promenad med hundarna Hilda och Deni i Mårtensby i Sibbo. I slutet av augusti reser hon till Kina för att i två veckor bekanta sig med företag i tre städer. Bild: Kristoffer Åberg

I slutet av augusti åker Emma Mustala, som vuxit upp i Sibbo, tillsammans med femton rikssvenska studenter till Kina. Inom ramarna för programmet Explore China ska de bekanta sig med företag i Shenzhen, Peking och Shanghai.

Efter att ha avlagt ett två år långt magisterprogram inom entreprenörskap och affärsdesign vid Chalmers tekniska universitet i Göteborg har Emma Mustala precis flyttat tillbaka till Finland. Under den sista tiden i Sverige skickade hon in en ansökan till programmet Explore China som initierats av Carl Pei, en av medgrundarna till mobilföretaget OnePlus.

– I beskrivningen stod det att programmet är tänkt för studenter vid svenska universitet, så jag tänkte att "hej, då gäller det ju mig också", berättar Mustala.

Eftersom hon har ett stort intresse för Kina är hon väldigt glad över att hon, bland de 777 som sökte, slutligen blev en av de sexton som fick en plats i programmet. Hon ser det ändå inte som en framgång som tillhör henne ensam. För inbakat i idén bakom Explore China hör tanken om "Pay it Forward", en mentalitet som handlar om att sprida det goda man själv uppnått.

– Ute i världen finns en trend där entreprenörer vill låta även andra än de själva dra nytta av sin framgång. I Finland är det synligaste exemplet Super Cell vars ägare uttryckligen gått ut med att de vill betala skatt till Finland som tack för de möjligheter samhället gett dem.

Mustala säger att tanken är liknande i Explore China, Carl Pei vill erbjuda studenter möjligheten att bekanta sig med den oerhört viktiga kinesiska marknaden.

– Så med det här som bakgrund hoppas jag att vi sexton som åker också ska kunna dela med oss av våra erfarenheter och i bästa fall även inspirera andra. Till exempel den här artikeln är ett litet steg i den riktningen.

Enligt Mustala blir resan till Kina intressant inte minst på grund av landets enorma ekonomiska framsteg. På några årtionden har Kina övergått från att tillverka kopior av västerländska produkter till att bli världsledande inom många områden.

– Jag har också studerat statskunskap och ur den synvinkeln är det intressant att se hur Kina agerat som stat för att möjliggöra det här. Man har målmedvetet byggt upp relationer till andra länder och satsat på produktutveckling och innovationer även om de först ger utdelning på längre sikt. En följd av statens starka roll i samhället är att man kunnat jobba med ett perspektiv som sträcker sig flera tiotal år framåt i tiden. Här hemma ser man ofta inte längre än ett kvartal i taget eller högst en regeringsperiod i taget.

Så en genuin nyfikenhet gentemot världen i allmänhet och Kina i synnerhet är något Mustala gärna skulle se mera av i Finland.

– Vi har gjort ett medvetet val att orientera oss mot västvärlden och bra så. Men det är också nyttigt att rikta sitt intresse åt andra håll trots att man inte nödvändigtvis gillar allt man ser. Äkta nyfikenhet handlar om att vara ödmjuk, att man inte granskar andra samhällen utifrån föreställningen att ens eget system är det enda rätta på alla sätt. I Kina är man mycket intresserade av omvärlden och man har bland annat skickat delegationer till Finland för att bekanta sig med vårt världsberömda utbildningssystem.