Åklagaren kräver fängelse för anlagd brand

ÅTAL. Sparvstigens seriemordbrännare står åtalad igen. Här en brand 2014.Bild: Arkiv / Stefan Holmström

Sparvstigens seriemordbrännare står åtalad igen. Den här gången kräver åklagaren fängelse för att han ska ha tänt eld på en lägenhetsdörr sommaren 2016.