Akilles misstänks för falska Schengenstämplar

BROTT. Akilles bandysektions styrelsemedlemmar misstänks för brott. Bild: Arkiv / Tommi Willberg

Gränsbevakningsväsendet har färdigställt en utredning mot Akilles bandysektions styrelsemedlemmar. De misstänks för att ha skaffat förfalskade passtämplar för två ryska bandyspelare.

Enligt Gränsbevakningsväsendet ska stämplarna ha skaffats för säsongen 2017 och 2018, men namnger inte spelarna. Föreningen anlitade två ryska spelare den säsongen.

Det var i mars 2018 som man märkte att det var oklarheter i de två spelarnas stämplar. Det visade sig att båda spelarna hade fyra förfalskade stämplar för Schengenområdet. Totalt hade de befunnit sig 37 respektive 56 dygn olagligt i Finland.

Tingsrätten i Kymmenedalen dömde i maj spelarna till 40 dagars villkorligt fängelse. Domen har vunnit laga kraft.

På grund av händelserna inledde Gränsbevakningsväsendet en förundersökning med brottsrubriceringen medhjälp till förfalskning och arbetsgivares utlänningsförseelse. Nio styrelsemedlemmar från Akilles bandysektion misstänks ha gjort sig skyldiga till brott när de hjälpte de ryska spelarna vistas olagligt i finland genom att skaffa stämplarna, uppger Gränsbevakningsväsendet. De uppger vidare att stämplarna skaffades i Borgå via en lokal man som nu misstänks för medhjälp till förfalskningsbrott och innehav av förfalskat material.

Förundersökningen är färdig och övergår till åtalsprövning vid Östra Nylands åklagarämbete.

Mer läsning