Akava ryter till mot Borgå: Virus ingen orsak att strypa löner

LAPP PÅ LÖNELUCKAN. Borgå stad bedömde att arbetsgivaren kunde sluta betala lön till anställda i bildningssektorn på grund av coronan. Så resonerar inte Akava. Bild: Kristoffer Aberg

Akavas Specialbranscher har reagerat på Borgå stads beslut att sluta betala ut lön till en del av sina anställda. Coronapandemin kan inte jämföras med en eldsvåda eller en naturkatastrof, anser man på akademikercentralen Akava.

Den 25 mars slog Borgå stads ledningsgrupp för exceptionella förhållanden fast att det finns 217 stadsanställda inom bildningssektorn som inte längre har någon arbetsuppgift, eftersom staden stängt en...