Akans trähus fylls av musik

SKÖNSJUNGANDE TRIO. Mia Mårtenson-Antas, Malena Jordas och Camilla Wiksten-Rönnbacka stod för underhållningen när Trähuset invigdes. Bild: Helén Kurri

Det charmiga trähuset på Borgå Folkakademis gård har fått nya invånare och ny verksamhet.

Tidigare har huset varit rektorsbostad, och de senaste åren har en vegetarisk restaurang varit där. Nu har restaurangen flyttat ut och det betyder att huset åter kan utnyttjas för skolans egna ändamål...