Äggsamlarens ersättningsskyldighet sänktes

Den femtioettåriga mannen dömdes till villkorligt fängelse för sin ägg- och fågelsamling 2015. Hovrätten håller fast vid domen, men sänker ersättningen avsevärt.

Fallet fick sin början redan på 1970-talet då mannen började samla ägg från fridlysta arter - en tid då han var under 15 år gammal och därmed inte straffrättsligt ansvarig. Den aktuella samlingen samlades in mellan 1997 och 2012 och innehåller såväl ägg som uppstoppade och frysta fåglar. En del tog han själv i naturen, andra importerade han.

Samlingen hittades i Borgå i samband med en husrannsakan. Totalt hittade man 608 tomma ägg och ett antal uppstoppade fåglar. Utöver det hittades 106 ägg som han överlåtit till en annan samling.

Östra Nylands tingsrätt dömde mannen till åttio dagars villkorligt fängelse för naturskyddsbrott och naturskyddsförseelse. Dessutom dömdes han för skjutvapenförseelse, lindrigt skjutvapenbrott och brott mot bestämmelserna i jaktlagen. Tingsrätten slog fast att han ska ersätta en del av värdet på de ägg, fåglar och verktyg som hittades i hans bostad - totalt till ett värde av 58 500 euro.

Helsingfors hovrätt slog på onsdagen fast att domen till stora delar håller, men att ersättningssumman sänks till 20 000 euro. Mannen återfår också en del av de beslagtagna äggen.