Affärerna reserverar egen öppettid för personer i riskgrupper

RESERVERAT. Den första morgontimmen i butikerna, mellan 6 och 7, är reserverad för de som hör till riskgruppen. Bild: Kristoffer Åberg

Flera köpmän har reagerat på hur risken för coronasmitta påverkar personer över sjuttio och de som har någon grundsjukdom. Nu svarar de genom att öppna en timme tidigare – och då är bara personer ur riskgruppen välkomna att handla mat och förnödenheter.

Åldersgränsen för att gå och handla klockan 6 på morgonen är minst sjuttio år. Också de som annars tillhör riskgruppen vad gäller det nya coronaviruset är välkomna på uppköp då. Alla andra ombeds ta h...