Coronaepidemin har eskalerat i hela landet – "Vi är nu inne i epidemins andra fas"

Över hälften av de nya registrerade sjukdomsfallen har registrerats bland personer under 30 år.

Coronasmittan sprids just nu i kluster i synnerhet på arbetsplatser, restauranger, kaféer, fester, i samband med resor och inom familjekretsen.
Coronavirusepidemin i Finland har nu gått in i en ny fas där fem sjukvårdsdistrikt är inne i en så kallad accelerationsfas, vilket innebär att smittspridningen ökar snabbt och kraftigt.
– Epidemin har eskalerat den senaste månaden, säger direktör Mika Salminen på Institutet för hälsa och välfärd.
På torsdagen registrerades 296 nya fall av coronaviruset. Det betyder att Finland nu är uppe i sammanlagt 11 049 registrerade fall sedan epidemin började. Incidensen, alltså antalet nya fall av coronaviruset per 100 000 invånare de senaste två veckorna, är nu 31.
– Vi är nu inne i epidemins andra fas. Det är ett faktum, säger strategichef Liisa-Maria Voipio-Pulkki på Social- och hälsovårdsministeriet.
De regionala skillnaderna mellan olika sjukvårdsdistrikt är stora. I vissa regioner är läget stabilt medan man i andra har snabb smittspridning.
– Det är viktigt att vi inför nya restriktioner i de regioner där smittan sprider sig snabbt just nu, säger Mika Salminen.

Smittspårningen förlöper trögt

Situationen har förvärrats den senaste veckan i sjukvårdsdistrikten i Helsingfors och Nyland, Egentliga Tavastland, Birkaland, Egentliga Finland och Södra Österbotten där man nu är inne i en så kallad accelerationsfas, uppger institutet.
I Vasa sjukvårdsdistrikt är situationen kritisk. Regionen har som den första i landet gått in i den så kallade spridningsfasen där smittan sprids okontrollerat.
– I de övriga sjukvårdsdistrikten är situationen oförändrad tills vidare, men smittläget kan förändras snabbt, säger Salminen.
Smittspårningen förlöper inte optimalt. Sjukvårdsdistrikten har inte lyckats spåra smittkällan i cirka 60 procent av alla registrerade sjukdomsfall. I Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt förblir smittkedjan ett mysterium i 75 procent av fallen.

Många arbetsplatser är smitthärdar

En femtedel av alla nya registrerade fall har den förra veckan påträffats bland personer som redan är i karantän. Trots det gick institutet på torsdagen ut med nya instruktioner som förkortar karantänen från 14 till 10 dagar.
Smittan sprids just nu i kluster i synnerhet på arbetsplatser, restauranger, kaféer, fester, i samband med resor och inom familjekretsen. Fyra av tio fall är kopplade till familjekretsen eller den egna arbetsplatsen. Reproduktionstalet, som mäter hur många personer en insjuknad smittar i genomsnitt, är nu 1,45-1,65.
– Det som bidrar till spridningen av smittan är att de smittade ofta är helt symtomfria till en början och inte är medvetna om att de bär på smittan, säger Voipio-Pulkki.
I den nationella statistiken är det endast 10 procent av fallen som har kunnat kopplas till restauranger, barer och nattklubbar, men i Vasa sjukvårdsdistrikt är andelen större än så.
– Största delen av fallen i Vasa kan spåras till umgänge på fritiden eller nattklubbar. Alkoholen har en roll i spridningen av smittan då den får människor att glömma bort den fysiska distanseringen, säger Salminen.

Stäng nattklubbarna!

Enligt Salminen vore det viktigt att stänga nattklubbarna i Vasaregionen för att bromsa en ytterligare spridning av coronaviruset. Han hänvisar till internationella studier som visar att en stängning av nattklubbar är ett effektivt sätt att kväsa smittspridningen.
– Jag anser att Vasa sjukvårdsdistrikt och kommunerna i regionen har agerat snabbt genom att införa tuffa restriktioner. Att isolera landskapet är inte aktuellt. Det skulle kräva en aktivering av beredskapslagen, säger Voipio-Pulkki.
Det är framför allt de yngre åldersgrupperna som drabbas av epidemin just nu. Över 70 procent av dem som testade positivt förra veckan är under 50 och nästan hälften är under 30.
Enligt Institutet för hälsa och välfärds senaste statistik är det 31 coronasmittade personer som för närvarande vårdas på sjukhus. Fem av dem får intensivvård. Hittills har 346 personer dött av covid-19 sedan epidemin drabbade Finland i våras.

Förra veckans nyckeltal för epidemin

Totalt 1 013 nya fall registrerades.
Andelen covidfall bland de testade proverna var 1,4 procent.
Incidensen, alltså antalet nya fall av coronaviruset per 100 000 invånare de senaste två veckorna, är nu 31.
Sammanlagt 149 massexponeringar rapporterades på olika håll i Finland under veckan.
Fyra av tio fall är kopplade till familjekretsen eller den egna arbetsplatsen.
Över 70 procent av dem som testade positivt förra veckan är under 50.

ANDRA LÄSER