Exportframgångar gav företagspris

Picote Solutions, som verkar i omkring 40 länder, noterades för sina framgångar ute i världen. Östra Nylands handelskammarenhets företagspris gick i år Borgåföretaget.

EXPORT. Mika Lokkinen grundade företaget Picote tillsammans med frun Jutta Ehder-Lokkinen. Numera är det uppdelat i två företag och har arton ägare.

Mika Lokkinen svarar i telefon från Estland. Lokkinen, som grundade Picotec tillsammans med frun Jutta Ehder-Lokkinen, hinner inte vara mycket i Finland, visar det sig. Det blir resor världen över när företaget koncentrerar sig på att exportera sitt kunnande.

Utlandserövringen var en strategisk satsning man gjorde för ett antal år sedan, och ett beslut som lönat sig. Nyligen fick Picote Solutions Helsingforsregionens handelskammares Östra Nylands handelskammarenhets företagarpris. Motiveringen är just att företaget lyckats bra med exporten som grund för tillväxt.

– De här priserna har sin plats, inte minst för att det kanske uppmuntrar andra och ger mod att ta sig ut i världen, säger Lokkkinen.

Han har noterats också tidigare. Mika Lokkinen valdes till årets företagare i Borgå 2013 och 2014 fick han utmärkelsen Årets grundläggande uppfinnare i Finland.

Strategiskt beslut

Det var 2008 som Picotes ägare fattade ett strategiskt beslut att fokusera på produktveckling och att lyckas globalt. Bolaget delades då upp i de två separata enheterna Picote och Picote Solutions.

Den förstnämnda sysslar med det som de flesta känner igen bolaget för: relining med strumpteknik, alltså en metod för att reparera avloppsrör i fastigheter genom att lägga ny yta.

Den sistnämnda affärsverksamheten bolagiserades för en tid sedan. Den skapades för att utveckla nya metoder och verktyg för att göra jobbet så effektivt som möjligt – och är det företag som handelskammaren valde att belöna.

Picote Solutions har fokuserat på patent för såväl verktyg som metoder, och nu säljer man kunnande och utrustning i ungefär fyrtio länder och via ett trettiotal återförsäljare. Hela verksamheten skyddas av omkring 150 patent.

Använder utrustningen

I dag har Picote-koncernen 18 ägare, med grundarna som majoritetsägare med 60 procent, och en personalstyrka på ungefär 120 personer runtom världen.

Mika Lokkinen säger att bolagsstrukturen har tillåtit dem att använda Picote som en sorts testbädd för utrustningen i riktiga miljöer.

– Vi vet hur den fungerar och att den fungerar, eftersom vi har skapat den för egna behov. Vi kunde ha valt att utveckla Picotes verksamhet, men vi tog det strategiska beslutet att fokusera på den internationella marknaden.

Han säger att det då, för 14 år sedan, inte fanns någon marknad för det de sysslar med – åtminstone inte för fastigheter och de smala avloppsrören där. Man gick in i branschen med målet att skapa en bättre ytbeläggning.

– Tillsammans med företag på andra håll i världen började vi utveckla metoder för mindre rör. Vi utvecklade verktygen och skapade själva marknaden.

Stor potential

Lokkinen säger att möjligheterna är stora och nämner att företaget har kontaktyta med ungefär en procent av den verkliga marknadspotentialen. I nuläget verkar företaget i 40 länder, varav USA och Europa är de största marknaderna.

– När företag ute i världen stöter på problemfall brukar vi ofta dyka upp som en lösning. Andra experter får rådet att kontakta oss.

För tillfället jobbar man på att utvidga till mellanöstern, men också Asien börjar bli en växande marknad. Allt kretsar ändå kring Borgå, och de omkring 50 installatörer som jobbar på Picote.

– Utan det jobbet skulle det vara svårt att vara säker på att utrustningen fungerar. Jag väntar med intresse på vad vi som bolag kan få till stånd. Jag kan inte poängtera tillräckligt hur viktig personalen och de andra ägarna är i bolagets framgångar.

ANDRA LÄSER