Köparens planer för gula huset gick i kras – köpeanbudet förkastades av gemensamma kyrkorådet: "En tråkig överraskning"

Gemensamma kyrkorådet beslöt enhälligt att förkasta Marko Heikkas köpeanbud på fastigheten på Näsenbackavägen 5, det så kallade gula huset. 

Det blev inget köp. Gemensamma kyrkorådet beslutade att inte sälja gula huset.
Jon Nyqvistjon.nyqvist@ostnyland.fi
31.03.2023 07:42 UPPDATERAD 31.03.2023 10:56
Gemensamma kyrkorådet tog ett något överraskande beslut under sitt möte på torsdagen: köpeanbudet på gula huset förkastades och försäljningsbeslutet i fastighetsstrategin ska utvärderas på nytt.
Fastigheten har varit till försäljning i enlighet med samfällighetens fastighetsstrategi. Nu behandlade gemensamma kyrkorådet ett köpeanbud av Marko Heikka på 200 000 euro för fastigheten, som slutligen förkastades.
– Det var en tråkig överraskning. Vad annat kan man säga. Att flytta dit hade hunnit leva i mina tankar redan en tid. Främst är jag besviken över att jag går miste om chansen att återställa en så fin byggnad till dess forna glans, säger Heikka.
Enligt gemensamma kyrkorådet har situationen förändrats betydligt sedan besluten för fastighetsstrategin fattades. Nu ska den kyrkliga samfälligheten omvärdera om man över huvud taget tänker sälja fastigheten.
– Det handlar helt enkelt om att omständigheterna för den här specifika fastigheten har förändrats avsevärt sedan fastighetsstrategin slogs fast. När man bestämde sig för att sälja gula huset kunde man inte veta vilka nya funktioner skulle komma till huvudbyggnaden som ligger i närheten, säger kommunikationschef Simon Lampenius.
Han syftar på beslutet om planerna för renovering av huvudbyggnaden vid gravgården. Uppskattningen är att ungefär 80 procent av begravningarna kommer att flyttas till det nya sakrala utrymmet som färdigställs i samband med den grundliga renoveringen.
– De förtroendevalda upplevde att det är omöjligt att förutse hur stora inverkningar det för med sig. Rent konkret kunde det handla om att kistor bärs i närheten av gula huset, vilket kunde leda till en komplicerad situation i fall huset hade en privat ägare.
Den planerade renoveringen av huvudbyggnaden kan alltså föra med sig en betydande ändring i trafiken och logistiken i gula husets omedelbara närhet. Kyrkorådet ansåg att inverkningarna är för svåra att förutspå, så de beslutade att enhälligt förkasta Marko Heikkas köpeanbud.
Enligt Lampenius var köparen på plats före torsdagens möte för att berätta om sina planer för gula huset. Han visste alltså inget om det kommande beslutet.
– Jag var medveten om att det förts diskussioner men det slutliga beslutet var en överraskning, säger Heikka.
– Det är inte alltid enkelt med sådana här beslut. De förtroendevalda gör sitt bästa för att fatta beslut som är bra både på kort och lång sikt, säger Lampenius.
Artikeln är uppdaterad med kommentarer från kommunikationschef Simon Lampenius och köparen Marko Heikka.
Här kan du läsa vad köparen hade tänkt göra med gula huset.

ANDRA LÄSER