af Hällström söker tjänst i Esbo

KARL AF HÄLLSTRÖM. Bild: Max Nyberg

Karl af Hällström vill inte kommentera varför han vill byta ut Lovisa mot Esbo.

Kyrkoherden i Lovisa svenska församling Karl af Hällström är en av fyra sökande till den lediga kyrkoherdetjänsten i Esbo svenska församling.

Esbo svenska är den största församlingen inom Borgå stift, med 15 500 medlemmar.

Bland de andra sökande till tjänsten finns också nuvarande stiftsdekanen i Borgå stift Magnus Riska.

af Hällström vill inte i det här skedet kommentera varför han söker sig bort från Lovisa.

Alla svenska församlingar i Lovisatrakten fusioneras från början av 2019 till Agricola församling. Kyrkoherde för Agricola församling är Stina Lindgård.

Mer läsning