Delar av Ågatan utan vatten på torsdag

Vattenverket utför kopplingsarbeten på Ågatan den 16 maj.

ARBETEN. Avbrottet gäller avsnittet som är markerat på kartan.
ÖN
15.05.2019 13:57 UPPDATERAD 15.05.2019 14:02
Vattnet stängs torsdagen 16.5 mellan klockan 9 och 15, uppger man från Borgå vatten. Om jobbet går fortare kopplas vattnet på tidigare. Vatten kan hämtas från vattenkärror som placeras vid Åstranden på båda sidorna av Alexandersgatan.
Arbetet kan föra med sig störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.

ANDRA LÄSER