Vad gör FSD för att värna svenskan?

Det verkar som om den ökade frivilligheten bara leder till inskränkta språkkunskaper.

Det är med glädje jag märkte att Socialdemokraternas ordförande Antti Rinne på Twitter önskade glad svenska dagen den 6 november. Men vad kommer SDP att göra då det gäller regeringens försök att på prov införa frivillig skolsvenska i finska skolor?
Regeringspartiet Blå framtid som kryper fram med 1,3 procent i väljarstöd vill höja sin profil med att kräva frivillig skolsvenska. Regeringen har därför kommit med ett lagförslag om ett försök där 2 200 elever inte skulle behöva lära sig någon svenska alls. De blå ser det som ett första steg mot att helt avskaffa den obligatoriska skolsvenskan.
Lagförslaget om försöksverksamheten behandlas för tillfället av riksdagens kulturutskott. Svenska folkpartiet spjärnar emot pilotförsöket. SFP ser det hela som ”att ge lillfingret” och att en reform på sikt kan undergräva Finlands tvåspråkighet.
Regeringen motiverar ironiskt nog beslutet med att bredare språkkunskaper behövs. Det verkar ändå som om den ökade frivilligheten bara leder till inskränkta språkkunskaper. Så gick det till exempel efter att den dåvarande socialdemokratiska undervisningsministern Tuula Haatainen 2003 avskaffade den obligatoriska svenskan i studentexamen.
Därför vill jag ställa en fråga till Finlands svenska socialdemokrater: kommer de socialdemokratiska ledamöterna i riksdagen tillsammans med SFP att göra sitt yttersta för att försöka fälla regeringens regionala språkförsök?

Elin Blomqvist-Valtonen

stadsfullmäktigeledamot, ordförande, SFP i Borgåbygden

ANDRA LÄSER