Insändare: Frivilliga brandkårer behövs även i framtiden

07.03.2023 14:16
Polis och brandman har länge toppat listan över drömyrken bland barn. Trots detta söker sig alltför få goda sökanden till utbildningar inom branschen. På vissa håll förekommer redan personalbrist och också i Östra Nyland vittnar räddningsdirektören om ett försvårat läge med att hitta kunnigt folk (Uusimaa 15.2.2023).
Det finns flera orsaker till detta fenomen. En av dessa är att den frivilliga brandkårsverksamheten – som tidigare varit en mycket viktig rekryteringskanal till räddningsbranschen – har tappat medlemmar. Konkurrensen om fritiden har överlag hårdnat och engagerade eldsjälar inom tredje sektorn är numera rariteter. Dessutom har kraven höjts – både vad gäller (i) den frivilliga räddningspersonalens utbildning och kunskap och (ii) på den förening som den frivilliga räddningsverksamheten vilar på. Samtidigt måste kårerna också själva förmå att modernisera sin verksamhet för att kunna locka nya medlemmar.
Många brandkårer har fört en lång och frustrerande kamp mot byråkratiska väderkvarnar för att få tillgång till tidsenlig utrustning. I allra festa fall har behovet av hyfsade redskap inte blivit tillfredsställda vare sig av hemkommunen eller det regionala räddningsverket. Sedan årsskiftet ansvarar välfärdsområdet för brand- och räddningsverksamheten. Detta förskjuter beslutsfattandet ytterligare ett steg längre bort från gräsrotsnivån och kommer inte att öka förståelsen för frivilliga brandkårer.
I år firar Tolkis FBK sitt 125-årsjubileum. Brandkårens alarmantal har ökat för varje årtionde. Exempelvis ryckte TFBK ut i medeltal 45 gånger/år på 1980-talet, 83 gånger på 2000-talet och 97 gånger nu på 2020-talet. Betydelsen har stadigt och succesivt ökat. Den avtalsersättning som brandkårerna fått för att upprätthålla beredskap och kunnande har däremot stagnerat och t.o.m. sjunkit. Ifjol erhöll TFBK en avtalsersättning på 19 400 euro av räddningsverket, men har årligen satt ut betydligt större summor på personlig utrustning, utbildning, underhåll och t.o.m. egna fordon.
Första och sista gången TFBK fått ett splitternytt fordon av hemkommunen skedde år 1990, före och efter detta har man ryckt ut med begagnade samhällsfinansierade bilar. På eget initiativ och till följd av en ansenlig mängd talkotimmar av sina medlemmar har TFBK under 2000-talet gjort betydande anskaffningar i form av tankbil, brandbåt och manskapsbil. Tiden har stått stilla. Redan under sina första årtionden i början av 1900-talet tvingades Tolkis FBK ordna fester och danser för att köpa nödvändig utrustning – och fortsätter över hundra år senare på samma sätt.
Det är speciellt att en så grundläggande samhällsfunktion själv tvingas göra anskaffningar för hundratusentals euro för att kunna utföra sin viktiga uppgift på ett drägligt sätt. Välfärdsområdet måste göra livet lättare för de frivilliga brandkårerna, i och med att de är en ytterst viktig och kostnadseffektiv form av samhällets räddningstjänster.
Johnny Holmström, föreningsaktiv i Tolkis

ANDRA LÄSER