Bildningsnämnden i Borgå ändrade i budgeten –  men ingen extra satsning på skolmaten är att skymta

Det blir ingen extra satsning på skol- och dagismaten i Borgå nästa år men nog skjuts hem från skolans klubbverksamhet. Dessutom ska man låta utreda om staden behöver en engelskspråkig skola och ett andra språkbad på svenska.

Stina Jäderholmstina.jaderholm@ostnyland.fi
18.10.2022 10:10 UPPDATERAD 18.10.2022 10:14
När bildningsnämnden i Borgå samlades till extra möte på fredagseftermiddagen var medlemmarna laddade till max.
Det blev många omröstningar som ledde till många ändringar i tjänstemännens budgetförslag. Några stora direkta tilläggskostnader blev det ändå inte.
Kostnaderna för skolskjuts ökades med 225 000 euro, 150 000 euro till de finska skolorna och 75 000 euro till de svenska skolorna.
Det här på förslag av Samlingspartiets Hilkka-Leena Orava  och efter omröstning 1-10, där en medlem röstade på ursprungsförslaget och tio medlemmar röstade på Oravas förslag.
Från hösten 2023 ska eleverna kunna få skolskjuts hem när de deltagit i skolornas klubbverksamhet och därför behövs det mer pengar.
Den största tilläggskostnaden röstades ner. Det var SDP:s Marianne Korpi som föreslog att man skulle lägga en miljon euro mer än i det ursprungliga budgetförslaget på skol- och daghemsmaten, för att kunna förbättra kvaliteten på maten. 
Nämnden röstade 7-4 och förslaget förföll.

Inga exakta summor

En stor del av de godkända förslagen innebär tilläggskostnader om de ska kunna förverkligas, men inga exakta summor reserverades.
Enhälligt godkände nämnden att man låter göra en utredning om ersättning för daghemspersonalens arbetskläder.
Med rösterna 1-10 godkändes en utredning där man bland annat granskar behoven av en engelskspråkig linje i någon av stadens skolor och av ett andra svenskt språkbad. Det första och enda språkbadet finns nu i AE-skolan.
Med rösterna 3-8 godkändes en skrivning om att man garanterar att det finns ett daghem i norra Borgå också efter det att daghemmet i Karsby inte längre kan användas.
Med rösterna 4-7 godkändes en utredning om Skogsstjärnans daghem kunde fungera dygnet runt och ett beslut om att man i investeringsbudgeten för det nya daghemmet i Huktis beaktar behovet av ett daghem för många fler grupper än i det nuvarande.

Inga indragningar

Litet mindre eniga var bildningsnämndens medlemmar när det kom till utvecklingen i Gammelbacka. Socialdemokraternas förslag gick ut på att nämnden tryggar bildning, välmående, bibliotek och ungdomsverksamhet i centrum av Gammelbacka också i framtiden. Dessutom ska man lösa lokalproblemen när det gäller AE-skolans och Pääskytien koulus småklasser och Tullportens dagvård. Allt det här ska förverkligas med början senast 2025.
En knapp majoritet, 5-6, godkände också det förslaget.
Beredningen hade skrivit in i budgetförslaget att en indragning av 2-4 enheter leder till besparingar på en miljon euro per år. Den meningen ströks av en enhällig bildningsnämnd.
Det justerade budgetförslaget går nu vidare till stadsdirektören, sedan till stadsstyrelsen och sist till stadsfullmäktige.

ANDRA LÄSER