Ädelt uppsåt – eller bara krångel i sinnet?

Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Har Lovisa stad medvetet agerat så att byggnaderna i Strömfors bruk förfaller? Enligt en Lovisabo ja, och han anser att det borde utredas om staden har gjort sig skyldig till brott.

Trots coronapandemin redovisar Strömfors bruk för rekordmånga besökare sommar efter sommar. Den gamla bruksmiljön är ett unikt kulturhistoriskt besöksmål som gör historien levande. Därför är det vikti...