Ada och Glada-fadäsen diskuteras vidare

KULISS. Huset, en kuliss, köptes från filmbolaget och sattes upp i Lovisa innan fullmäktige hade fattat beslut. Bild: Kristoffer Åberg

Diskussionen om filmkulissen bedarrar inte. Styrelseordförande tillbakavisar anklagelserna mot sig.

Fadäsen växte fram efter att filmkulissen överraskande dök upp på sin plats innan fullmäktige fattat beslut om saken. Affären skulle välsignas av ledamöterna i mitten av december, men jobbet genomfördes före mötet.

Tre ledamöter tog upp saken igen på onsdagen i samband med en insändare i Loviisan Sanomat.

Demokratisk fråga

Sonja Ilvetsalo-Koskinen (Gröna), Armi Lindell (VF) och Vesa Peltoluhta (Sannf) skriver att händelsen är problematisk ur demokratisk synvinkel och att den ska redas ut grundligt. De skriver vidare att projektet fördes målmedvetet framåt utan att någon informerade om saken i fullmäktige.

Vidare uppger de att projektet kom i gång när styrelseordförande Mia Heijnsbroek-Wirén godkände saken i augusti. Resultatet var att man hade en entreprenör som inledde jobbet i december.

– Vi är upprörda, det är det rätta ordet. Problemet är att ett ärende kan föras framåt utan att fullmäktige vet om det. Det kunde ha varit vad som helst, men det handlar om att man smäller upp kulissen innan det finns beslut. När ärendet sedan kommer till fullmäktige finns det inget annat alternativ än att godkänna beslutet, säger Armi Lindell.

Trion bojkottade därmed mötet den 14 december.

Lindell uppger att händelsen inte är unik och nämner lekparken som också bär namnet Ada och Glada som exempel. Hon uppger att problemet i grunden handlar om informationsgången. När hon började jobba som fullmäktigeledamot kom en not där det slogs fast att ledamöterna inte får kontakta tjänstemännen direkt eftersom det orsakar extra jobb för dem.

– Då slutade vi med det. Och som ett resultat får man inte information om vad som är på gång. Är det rätt att man själv aktivt hela tiden tvingas fråga vad som håller på hända?

Lindell påpekar att det inte handlar om Ada och Glada. Det handlar om att ärenden förverkligas innan beslutsfattarna fått säga sitt och att de genomförs innan man vet varifrån pengarna ska tas.

– Det handlar inte heller om summan. Det är principen.

Ordförande tillbakavisar

Mia Heijnsbroek-Wirén nekar bestämt till att det skulle ha varit hon som körde i gång hela projektet som ledde till att filmkulissen sattes upp innan fullmäktige fått säga sitt. Hon uppger att initiativet kom från filmbolaget Zodiac som skickade ett mejl där hon också stod som mottagare.

– Zodiac skickade erbjudandet. Jag fick meddelandet, och var alltså bara en av mottagarna. Där fanns flera andra. Det är det enda meddelandet som jag är kopplad till under hela den här processen, säger Heijnsbroek-Wirén.

Hon säger att det blev det som det blev efter att styrelsen slog fast att föreslå för fullmäktige att man ska köpa kulissen. Efter beslutet slog någon form av informationsfel till, och det ledde till att entreprenören vars förhandsoffert man godkänt skred till verket.

– Det kom som en överraskning för alla, också för tekniska sidan. Det kom till vår kännedom den 9 december, alltså fredagen innan fullmäktigemötet. Utvecklingsdirektör Sten Frondén ringde mig och sade att det skett ett stort misstag och att det är lite genant.

Meningen är nu att reda ut vad som gått fel, något som sker på Kari Hagfors (Legalitetsgruppen) initiativ i fullmäktige.

Säger något om Lovisa

Heijnsbroek-Wirén upplever för sin del att helheten säger något om beslutskulturen i staden.

– Något beskriver det nog. Själv är jag förvånad över att saken fått så stora proportioner. Och jag upplever själv att man gjort påhopp mot mig. Summan är också förhållandevis liten och skulle ha kunnat genomföras som tjänstemannabeslut. Det är en storm i ett vattenglas.

Armi Lindell väntar sig inte att det hela ska leda till något konkret, förutom att man kanske får en lite mera fungerande informationsgång.

– Jag citerar Hagfors. Vi har en "kiva kiva-kultur" i staden där det inte egentligen gör något om det händer något fel. Det är bara att fortsätta som förut. Det är lite fult sagt, men jag tror inte att det här leder till något.

Mer läsning