Borgå stad söker totalt cirka 250 sommarjobbare

Staden söker nu sommarjobbare och säsongsarbetare. Inom äldreomsorg, kundservice och städuppgifter har de unga goda möjligheter att få jobb. På grönområdena, idrottstjänsternas idrottsplatser och inom barnavården är konkurrensen om sommarjobben däremot hård.

Borgå stad söker nu sommarjobbare.
Det finns behov av sommararbetare, semestervikarier, säsongarbetare och unga sommarpraktikanter. Staden påminner om att coronasituationen kan inverka på antalet anställda.
De lediga sommarjobben finns på stadens hemsida, och alla de övriga lediga arbetsplatserna finns här.
Ansökningarna skickas via länken "sök arbetsplats", som finns i platsannonserna. Ansökningstiderna varierar, men i annonsen uppges när ansökningstiden går ut. I annonsen finns också kontaktuppgifter för ytterligare information.
Staden erbjuder i år 150 sommarjobb för ungdomar i åldern 15–23. Det handlar om ungdomarnas första sommarjobb och staden anställer dem till biträdande uppgifter. De här sommarjobben för unga kan sökas mellan den 9 februari och den 9 mars.
Sommarjobbet varar i tre till fyra veckor och lönen är cirka tusen euro.
De här platserna är alltså avsedda för unga som inte tidigare varit anställda hos staden. Att man varit på prao är inte ett hinder för en anställning.

Sommarjobbssedeln också ett alternativ

Sommarjobbssedeln är stadens stöd till lokala företagare och föreningar för sommaranställning av en ung Borgåbo och som är född 2004–2006. På arbetsplatser med sommararbetssedel är anställningsförhållandets minimilängd två veckor och minimilönen 450 euro.
Det delas ut 150 sommararbetssedlar och de kan börja reserveras från och med februari. En ungdom som samma sommar fått sommarjobb hos staden kan inte anställas med sommarsedeln.
Mera information, en reserveringsblankett samt information om lediga arbetsplatsplatser med sommarjobbssedeln finns på stadens hemsida. Man kan också fråga om sommarjobbssedeln vid servicekontoret Navigatorn för unga.

Semestervikarier

Semestervikarier behövs i synnerhet inom hälsovårdssektorn, till exempel på Näse rehabiliteringscenter, inom boendetjänster, inom hemvården och inom serviceboende.
I social- och hälsovårdsuppgifter krävs det ett fullt vaccinskydd mot sjukdomen Covid-19 eller att du har haft sjukdomen högst sex månader tidigare.
Staden önskar att semestervikarier och säsongarbetare har studier eller arbetserfarenhet inom branschen och att de i regel har fyllt 18.

ANDRA LÄSER