Elever och personal ska bli trygga i skolan igen

Borgåbildningens budgetförslag och ekonomiplan innehåller ännu inga långsiktiga lösningar vare sig för skolorna i Vårberga eller för de finska skolorna i Gammelbacka och Pepot. Det gäller att hålla tungan rätt i mun, att bygga lämpligt stort och att locka nya invånare, säger bildningsnämndens ordförande.

Baracker ska bara vara en tillfällig lösning, inte en lösning på sikt, säger Hanna Lönnfors om lokalitetsledningens förslag att förse de trångbodda skolorna i Vårberga med baracker.