Det här vet vi om den planerade kemikalieterminalen i Valkom: omfattning, kemikalier och tidtabell

Planerna att bygga en kemikalieterminal i Lovisa hamn väcker starka känslor, speciellt bland lokalbefolkningen i Valkom. Nu har flera detaljer kring den planerade terminalen klarnat.

Planerna för en kemikalieterminal i Valkom har blivit tydligare.

Företaget Alfaterminal har nu lagt upp ett program för miljökonsekvensbedömningen angående den planerade kemikalieterminalen i Lovisa hamn.