Robbes Lilla Trädgård är årets företag

Helsingfors handelskammares företagspris i östra Nyland gick i år till Lappträsk.

PRIS. Robbes Lilla Trädgård, med Robert Jordas i spetsen (tredje från vänster), har fått Helsingfors Handelskammares företagspris i Östra Nyland. Här i september 2017 när statsminister Juha Sipilä var på besök.

I motiveringen beskrivs Robbes Lilla Trädgård som framgångsrikt inom cirkulärekonomin. Växthusföretaget, som odlar örter och sallader, har enligt handelskammaren gjort modiga och framgångsrika investeringar inom cirkulärekonomin – något som tillåter tillväxt också i framtiden.

– Årets tema är viktigt såväl inom företagsekonomi som i hela landet. Robbes Lilla Trädgård har satsat kraftigt på cirkulärekonomi och utvecklat sin verksamhet mot lösningar som bygger på hållbar utveckling, säger Mauri Molander, ordförande inom prisnämnden, i ett pressmeddelande.

Bland Robbes projekt nämns bland annat man odlar i komposterande krukor, och dessutom komposteras och återanvänds allt avfall som uppstår i samband med odlingen. Växthusen och odlingsytorna är energisnåla. Utöver det utvecklar Robert Jordas, tillsammans med Fujitsu, metoder som ökar på effektiviteten i odlingsprocessen. All energi som används är förnybar.

– Robbes har med sitt agerande visat hur företagens konkurrenskraft i framtiden måste bygga på hållbara lösningar. Också konsumenterna tänker allt mera på det, säger Molander.

Robbes Lilla Trädgård grundades 2002 och odlar bland annat sallader och örter.

Tävlingen var riktad till alla företag som har verksamhet i östra Nyland. Det var 21. gången som priset delades ut.

ANDRA LÄSER