Folkdräktens intressanta historia visas på Lovisa stadsmuseum

I år har det förflutit 100 år sedan de finlandssvenska folkdräkterna började utformas genom organiserat dräktarbete inom Föreningen Brage. Jubileumsåret till ära har man på Brage sammanställt en utställning om folkdräktsarbetets historia.

Lappträsk mansdräkt, Pernå kvinno- och flickdräkt och Strömfors pojkdräkt.

Utställningen kommer att turnera på olika museer i år, och först ut är Lovisa stads museum. De vackra folkdräkterna har en självklar plats i utställningen, men också historien bakom hur dräkterna kom till.

"Folkdräkten, eller bygdedräkten, visar hur man genom målmedvetenhet och samarbete har skapat en särpräglad dräktkultur," berättar dräktkonsult Maria Lindén på Brages dräktbyrå i museets pressmeddelande.

Maria Lindén, dräktkonsult på Brage.

För att bevara allmogens dräktbruk för framtiden började borgare, studenter och konstnärer samla in och återskapa dräkter från 1700- och 1800-talet. Folkdräkten är en festdräkt, rekonstruerad efter de dräkter som användes till högtid och fest av allmogen.

Lappträsk mansdräkt.

På dräktkongresserna 1922 och 1923 drog Brage och representanter från bygderna upp riktlinjer för förverkligandet av folkdräktsidén: en regelrätt fältforskning, studie av gamla dokument och inventering av tygprov och klädesplagg. Tillsammans med lokala kommittéer utarbetades en kvinno- och mansdräkt för varje svensk- och tvåspråkig socken.

"Vi är glada över att kunna visa den här utställningen på just Lovisa stads museum. Dräkter i museisamlingar har också utnyttjats i folkdräktsarbetet, och vi passar på att ställa ut några av våra bindmössor och dräktaccessoarer från 1800-talet i samband med utställningen", säger museiintendent Ulrika Rosendahl.

Strömfors pojkdräkt.
Pernå kvinno- och flickdräkt.

Folkdräkt – hundra år av organiserat dräktarbete på Brage

Utställning på Lovisa stads museum, Parkgatan 2 Lovisa.

Öppen mellan den 3 mars och 29 april.

Folkdräktsarbete i fokus på Brages jubileumsutställning

ANDRA LÄSER