Borgå förvandlas framför våra ögon – i framtiden kanske vi tar nattåget till Berlin

Det händer spännande saker i vår stad. Den som ser på framtiden med tillförsikt kan vänta sig en kommande blomstring.

Borgå stad förändras i rask takt.