Han, hon och hen finns bland oss

Fram till nu har Borgå och östra Nyland varit en vit fläck på kartan när det gäller ett organiserat nätverk för sexuella minoriteter. Men inte längre.

Nyligen grundades en lokal Seta-förening i Borgå. Tidpunkten är den rätta. Initiativtagarna till den nya föreningen i Borgå upplever att frågor som berör sexuella minoriteter syns väldigt lite inom politiken, skolorna och hälsovården. Nu när nya välfärdsområden byggs upp är det viktigt att även frågor som gäller sexuella minoriteter finns på agendan.